skipToContentskipToFooter

De offerte is het oudste en, in veel gevallen, meest verwaarloosde verkoopinstrument

Toch is na de persoonlijke verkoop de offerte het belangrijkste onderdeel van het verkoopproces. Na het initiële contact met de klant kan de offerte deel uitmaken van het eerste zakelijke contact dat kan leiden tot het aangaan van een duurzame relatie.

Bij de totstandkoming van een handelstransactie worden de volgende fasen doorlopen:

 • marktverkenning en acquisitie
 • aanvraag
 • offerte
 • onderhandelingen
 • ontvangst opdracht
 • opdrachtbevestiging
 • aflevering

Niet iedere offerteaanvraag resulteert in een order. Vaak ontvangt of vraagt een potentiële afnemer van verschillende bedrijven een offerte en kiest hij de geschikste. Daarom staat tegenover een order voor de exporteur meestal een aantal offerteaanvragen. In een offerte wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en tegen welke prijs de exporteur bereid is bepaalde goederen te leveren. Een offerte moet de potentiële afnemer duidelijke informatie geven over de producten, prijzen, leverings-, betalings- en verzendvoorwaarden.

Er zijn drie soorten offertes:

1. vaste offerte: de verkoper verkoopt het product niet aan een ander en wijzigt de vastgestelde prijs niet, voordat degene aan wie het aanbod is gedaan, heeft beslist; 

financiële afwikkeling

2. vrijblijvende offerte: hierbij gelden de beperkingen die er zijn voor de vaste offerte niet. Er mogen echter geen al te grote verschillen zitten tussen datgene wat uiteindelijk in de order komt te staan;

3. gemonsterde offerte: een offerte waarbij een kleine hoeveelheid van het aangebodene wordt overlegd, zodat de potentiële klant de kwaliteit kan beoordelen.

In principe zijn alle offertes vrijblijvend tenzij anders is vermeld. Potentiële klanten kunnen de exporteur om een offerte vragen. De exporteur kan ook op eigen initiatief offertes uitbrengen en zo proberen zijn afzetgebied te vergroten. In de offerte moeten de volgende gegevens staan:

 • een duidelijke omschrijving van het te leveren product (kwaliteitsaanduiding, 
 • type, catalogusnummer, etc.)
 • de hoeveelheid, maten, gewichten en verpakkingsmateriaal;
 • de totaalprijs;
 • de prijs per eenheid;
 • de leveringscondities;
 • de betalingscondities;
 • de verzendwijze;
 • de leveringstermijn;
 • de wijze van verpakking;
 • het land van oorsprong (indien van belang);
 • de geldigheidsduur van de offerte (als het een vaste offerte betreft)


Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex