skipToContentskipToFooter

Hoe wordt een prijsstelling van een product bepaald?

De prijsstelling van een product wordt bepaald door de kosten die gemaakt worden om het product te produceren; verder de opslagkosten, de distributie- en leveringskosten. Daarnaast zijn er steeds de marktoverwegingen. Gezien de kwaliteit van het product, valt het in het hoogste, middelste of onderste segment. Wat zijn daar de marktcondities? En voldoen wij daaraan? Als de standaardprijscalculatie met opslagen en distributiekosten en leveringskosten geen oplossing biedt, is het zaak de zgn. top-down calculatie toe te passen om een inzicht te krijgen waar de knelpunten zitten. En wat belangrijker is, de calculatie, als dat mogelijk is, aan te passen.

De prijscalculatie valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats de fabrieksprijscalculatie en in de tweede plaats de exportkosten.

Fabrieksprijscalculatie

De afdeling inkoop, engineering, kostcalculatie etc. van een bedrijf levert de calculatiegegevens voor het berekenen van de kostprijs. De boekhouding komt bij valuta/financieringsvragen in beeld. De keuze die daarbij gemaakt wordt is: een integrale kostprijs of het "direct costing" systeem. Het verschil is dat bij de integrale kostprijs de volledige overheadopslag in de kostprijs verdisconteerd is en bij het direct costing systeem de opbouw van de kosten gespecificeerd wordt. In het laatste geval bestaat de opbouw uit tenminste de "out of pocket"- kosten de "overhead"- kosten en een winstopslag.

Voor bedrijven met een ruime export zijn een aantal van de hieronder te noemen extra exportkosten of in de integrale kostprijs of in geval van de "direct costing" in de "overhead" reeds verdisconteerd.

Voor- en nacalculatie

Bij de voorcalculatie is de calculator of de offerte-afdeling uitgegaan van de kostprijsopbouw in het bedrijf en heeft vervolgens alle extra's, in de vorm van direct toerekenbare kosten en of in de vorm van percentages, toegevoegd. Als de opdracht daarna ook werkelijk wordt uitgevoerd is de financiële afdeling in staat een nacalculatie op te stellen. Deze gegevens stellen de calculator in staat bij een volgende calculatie zijn oorspronkelijke berekening aan te passen. Hoe meer terugkoppeling plaats vindt des te nauwkeuriger wordt de voorcalculatie.

Exportkosten

Naast de fabriekskostprijs moeten de exportkosten zo realistisch mogelijk worden gecalculeerd en aan de fabriekskostprijs worden toegevoegd. Eerst gaan wij een lijst met begrippen bespreken die met export verband houden en kosten met zich mee kunnen brengen. Deze begrippen hebben betrekking op een aantal onderwerpen die elders in de cursus door andere inleiders met u zijn of zullen worden besproken. In de volgende opsomming worden korte aanduidingen gegeven van de onderwerpen. Het kan ook beschouwd worden als een 'checklist'. Daarbij moet bedacht worden dat voor export naar een bepaald land niet alle onderwerpen van toepassing hoeven te zijn.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex