skipToContentskipToFooter

Veel binnendienstmedewerkers zijn sinds 2020 flink op de proef gesteld als het gaat om de vereiste vaardigheden voor het vervullen van hun functie. Eerst was er de brexit, toen kwam corona, daarna de oorlog in Oekraïne en nu wacht ons wellicht een recessie. Deze gebeurtenissen hebben grote invloed gehad op de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van deze voor ieder handelsbedrijf onmisbare medewerkers.

Bij alle crisis en de veranderingen die deze veroorzaakten, werd niet alleen een beroep gedaan op de harde vaardigheden van de binnendienstmedewerkers (zoals kennis van exportdocumenten, douaneprocedures en digitalisering) maar vooral ook op softskills. Oftewel hun persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden. Vanuit onze netwerkgroepen (waar medewerkers van onze leden verschillende thema's met vakgenoten bespreken) horen wij als ledenadviseurs Internationaal Ondernemen dat communicatie, flexibiliteit, stressbestendigheid en creativiteit voor binnendienstmedewerkers de afgelopen jaren de belangrijkste softskills waren, om hun werkzaamheden goed en op een prettige manier te kunnen blijven verrichten.

Alles uit de kast halen

Vooral de coronapandemie zorgde begin 2020 voor een lange periode van chaos. De wereldeconomie stortte in en containers stapelden zich op de verkeerde plaatsen op, waardoor een tekort ontstond en de transportprijzen omhoogschoten. Dit zorgde weer voor onbetrouwbare leverdata, met nog meer vertragingen tot gevolg. Binnendienstmedewerkers werden hierdoor flink op de proef gesteld. Zij moesten alles uit de kast halen om orders op tijd of binnen een redelijke termijn bij de klant af te leveren. Daarbij lieten de meeste bedrijven hun personeel vanuit huis werken, wat een negatief effect had op de communicatie tussen verkopers en orderafhandelaars. Klanten vroegen waar hun goederen bleven. Maar omdat er vaak geen duidelijke leveringstermijn was overeengekomen, konden de binnendienstmedewerkers geen duidelijk antwoord geven. Dit zorgde voor nog meer problemen en leverde behoorlijk wat stress op.

Conclusies trekken

Ook 2023 zal vast nog uitdagingen met zich meebrengen, maar duidelijk is wel dat we langzamerhand teruggaan naar een meer werkbare situatie. Voor binnendienstmedewerkers is het raadzaam de afgelopen jaren te analyseren en hieruit conclusies te trekken, om zich zo voor te bereiden op nieuwe uitdagingen. Hierbij is het belangrijk je wendbaar op te stellen zodat je gemakkelijk nieuwe vaardigheden kunt aanleren.

Dit artikel is geschreven door Rostislav Ilchenko. Hij werkt als ledenadviseur Internationaal Ondernemen bij ondernemersvereniging evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine van evofenedex voor internationaal ondernemen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav