skipToContentskipToFooter

Hoe zorg je voor promotie en publiciteit bij export?

Goede promotionele activiteiten zijn erg belangrijk voor een goed verkoopresultaat op een buitenlandse markt.

Promotie van het product heeft tot doel:

 • een product bekend te maken of bekend te houden;
 • de productvoordelen over te brengen;
 • begrip te wekken voor producteigenschappen en /of firma;
 • koopbereidheid op te wekken;
 • de importeur in het buitenland te stimuleren in zijn optreden.

Het promotiebeleid bepaalt de wijze van promotie van het product. Dit promotiebeleid heeft betrekking op:

 1. het imago en merkenbeleid;
 2. de folders, mailings en advertenties;
 3. de persoonlijke verkoop;
 4. de publiciteit;
 5. beurzen voor handel/consument.

Communicatie speelt een grote rol bij internationale marketingoperaties. Communicatie heeft als doel de houding en het gedrag van de doelgroep te beïnvloeden. In de marketingmix valt de communicatie onder het marketinginstrument promotie. Bij promotie wordt in eerste instantie alleen aan productreclame gedacht, zoals reclame in de media, direct mailing en andere promotieactiviteiten. Maar het is beter het ruimere begrip marketingcommunicatie te gebruiken. Er is naast de directe bevordering van de productverkoop of het verkoopklimaat in de vorm van productreclame namelijk ook een indirecte bevordering mogelijk. De communicatie-instrumenten worden ook voor deze indirecte verkoopbevordering gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld marketing-public relations, zoals het organiseren van een beurs. Marketingcommunicatie is dus het direct en het indirect bevorderen van de verkoop van een product. Ook persoonlijk contact valt onder de marketingcommunicatie. Er zijn vele vormen van persoonlijk contact mogelijk.

In principe is er geen verschil tussen communicatiebeleid voor de nationale of internationale markt. Op beide markten moet de ondernemer de potentiële afnemer overtuigen het product te gaan kopen. Wel is de communicatie voor de internationale markt moeilijker. De ondernemer krijgt te maken met een andere taal en andere normen en waarden. Hij zal zijn communicatieplan moeten afstellen op de cultuur van het land waarnaar hij exporteert. Het bedrijf moet zich goed voorbereiden op de communicatie. Het bedrijf is nieuw op de buitenlandse markt. Iedereen heeft instinctief een voorkeur voor aanschaf van producten uit eigen land. De ondernemer moet daarom extra zijn best doen om de mensen in het buitenland te interesseren voor zijn product.

De communicatiemiddelen die een ondernemer kan gebruiken zijn de volgende:

 • media advertising: de onderneming kan bijvoorbeeld adverteren op internet, in dagbladen, weekbladen, stadions en stations;
 • public relations: de ondernemer kan aan PR doen door persinformatie en interviews te geven. Ook kan hij brochures, folders en jaarverslagen uitgeven;
 • direct marketing: direct response, telemarketing: de ondernemer kan een folder maken en deze huis-aan-huis te laten verspreiden. Hij kan productdemonstraties houden op braderieën en beurzen. Ook kan hij potentiële afnemers een persoonlijke brief sturen. Vandaag de dag is telemarketing zeer populair. De potentiële afnemers worden via de telefoon benaderd;
 • promotions: een bedrijf kan prijskortingen of kortingen bij aanschaf van grote hoeveelheden geven;
 • sponsoring: een ondernemer kan potentiële afnemers bereiken door bijvoorbeeld een voetbalclub te sponsoren. De spelers dragen op het shirt de reclame en langs het veld staan reclameborden.
 • representatie: een onderneming kan medewerkers naar beurzen en tentoonstellingen sturen om daar het bedrijf te vertegenwoordigen.

De sociale media spelen tegenwoordig een grote rol en vormen zowel een kanaal als middel tegelijk.

Ken je de whitepaper Exportplan in 7 stappen al? Hier staan misschien ook nuttige tips in voor je export business.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav