skipToContentskipToFooter

Als een ondernemer gaat exporteren, zal hij/zij kennis moeten hebben van de taal en cultuur van het land waarnaar hij/zij gaat exporteren

Als een ondernemer gaat exporteren, zal hij/zij kennis moeten hebben van de taal en cultuur van het land waarnaar hij/zij gaat exporteren. Hij/zij moet op een mogelijk onbekende cultuur kunnen inspelen en optimale communicatie tot stand kunnen brengen.

In het communicatieproces spelen taalverschillen een belangrijke rol. In sommige landen worden in het handelsverkeer meerdere talen gesproken, zoals in België (Frans en Nederlands) en in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans). Het is belangrijk dat de ondernemer inspeelt op deze situatie om goed te kunnen communiceren. De grote verscheidenheid van taalsoorten kan een belangrijke bron van informatievervorming zijn. Door de diepgaande taalverschillen horen mensen uit de ene cultuur een informatie-uiting anders dan mensen uit een andere cultuur. Bovendien lezen mensen uit verschillende culturen teksten anders. Deze culturele contextverschillen kunnen valkuilen zijn voor de onderhandelaar. Om de culturele achtergrond en logica van de taal te begrijpen is het noodzakelijk de vreemde taal te leren. Bepaalde cultuurvormen krijgen een steeds kortere levensduur en passen zich sneller aan. Dit wordt veroorzaakt door de voortdurende verandering van culturen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav