skipToContentskipToFooter

Het Enig Document (ED) wordt enkel nog gebruikt indien de noodprocedure van toepassing is

Sinds 1 januari 1988 wordt in de EU gebruik gemaakt van het zogenaamd Enig Document (ED). De invoering van het ED betekende dan ook een forse stap in de richting van de harmonisatie van douaneprocedures in de EU.

Het Enig document werd gebruikt voor de volgende aangiften:

  • Invoer
  • Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
  • Plaatsing onder de regeling actieve veredeling
  • Plaatsing onder de regeling passieve veredeling
  • Communautair Unie douanevervoer, bij storing van het systeem transit
  • Uitvoer

Sinds de DWU kunnen aangiften enkel nog elektronisch worden ingediend bij douane. Het formulier ED wordt enkel nog gebruikt indien de noodprocedure van toepassing is. In 2016 is het aangiftesysteem Douane Sagitta Uitvoer (DSU) vervangen door AGS. De gegevens die in de geautomatiseerde systemen gebruikt worden zijn gelijk aan de gegevens die in de 'papieren' aangifte met het Enig Document gebruikt worden.

Nuttige links

Toelichting op het Enig Document

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024291/2016-08-26#BijlageVI

Aangiftesysteem AGS

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/aangiftesysteem_ags/

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex