skipToContentskipToFooter

New Computerised Transit System & Transport International par Route & T1

NCTS (New Computerised Transit System) is het douanesysteem waarmee je een elektronisch aangifte kunt doen voor extern communautair douanevervoer. Hiervan is sprake wanneer niet-communautaire goederen van de ene plaats in de EU naar een andere plaats in de EU worden vervoerd.

Om de goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer te brengen, moet je elektronisch een T1 aangifte indienen bij de Douane. Het elektronisch indienen van zo’n aangifte kan je zelf verzorgen, of kan je laten doen door een expediteur of douaneagent.

Douanevervoer onder TIR

Het TIR (TIR=Transport International par Route) vervoer vindt zijn oorsprong in de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR, waarbij zich een groot aantal landen heeft aangesloten. Het wordt toegepast indien het douanevervoer begint of eindigt buiten de EU. Hetzelfde geldt indien het vervoer van of naar een EU-land plaatsvindt over het grondgebied van derde landen. In tegenstelling tot communautair Unie- en het gemeenschappelijk douanevervoer worden TIR-carnets uitgegeven onder de aansprakelijkheid van de organisaties die zich garant hebben gesteld voor het correct gebruik van de regeling. In Nederland is dit TLN. De TIR uitgevende instantie is NIWO. Aangezien het hier een internationale regeling betreft voor het douanevervoer van goederen, moet wanneer communautaire Uniegoederen onder de TIR regeling zijn geplaatst aanvullend de communautaire status van de Unie-goederen worden aangetoond waarvoor de T2L-procedure wordt gebruikt. Voor zover het gebruik van een TIR-carnet is toegestaan, geldt dat de aan deze regelingen verbonden formaliteiten en controles alleen van toepassing zijn buiten het grondgebied van de Gemeenschap. Binnen de EU gelden de regels van het communautair Unie douanevervoer.

Vervoer met een TIR-carnet kan alleen indien het vervoermiddel door de douane is goedgekeurd voor TIR vervoer. De eigenaar van het vervoermiddel moet het vervoermiddel ter keuring aanbieden bij de douane en daarbij een aanvraag tot goedkeuring indienen. De douane zal bij de keuring beoordelen of het vervoermiddel goed te versluiten is. Als het vervoermiddel wordt goedgekeurd voor TIR vervoer, dan geeft de douane een certificaat van goedkeuring af voor het vervoermiddel. Een TIR-carnet bestaat uit een omslag waarin een aantal manifesten in tweevoud is opgenomen. Het aantal manifesten in de omslag is variabel afhankelijk van het aantal landen, waar doorheen het vervoer plaatsvindt. Bij verzending wordt het TIR-carnet volledig ingevuld op het kantoor van vertrek aangeboden. Het eerste blad wordt uit de omslag gescheurd en blijft op het kantoor van vertrek achter. Op het kantoor van uitgang van het land van vertrek wordt de zending aan de hand van de vermeldingen in het carnet gecontroleerd, het tweede blad wordt uit de omslag verwijderd en teruggezonden naar het kantoor van vertrek. Wanneer het kantoor van vertrek door het vergelijken van de beide bladen vaststelt dat geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, wordt het TIR-carnet voor wat betreft het vervoer door het land van vertrek als gezuiverd aangemerkt. Deze procedure wordt in elk land van doorvoer en in het land van bestemming herhaald. De EU geldt voor de werking van de TIR-overeenkomst als één gebied.

Aangesloten landen

Op dit moment zijn 70 landen, inclusief de EU-lidstaten, aangesloten bij de TIR-overeenkomst.

Nuttige links

https://www.unece.org/tir/welcome.html

https://www.iru.org/tir

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex