skipToContentskipToFooter

Bij het blanco betalingsverkeer staat het vertrouwen dat de partijen in elkaar hebben centraal

Bij het zogenoemde blanco betalingsverkeer (ook wel payments in open account) vinden de bijbehorende betalingen plaats zonder dat er documenten, die de goederenleveranties vertegenwoordigen, via de banken gaan.

De documenten die betrekking hebben op de transactie, worden rechtstreeks naar de koper of importeur van goederen verzonden. De importeur geeft (als het goed is), op de vervaldatum van de factuur, zijn bank opdracht het bedrag over te maken aan de exporteur, de verkoper. In veel landen in de wereld is het gebruik van cheques als betalingsmiddel nog normaal. Voordeel voor de koper is dat het enige tijd duurt voor het geld van zijn rekening is afgeschreven. Dit voordeel is voor de exporteur een nadeel. De exporteur loopt bovendien voor de langere periode dat hij op het geld moet wachten, een niet-betalingsrisico. Het is dus verstandig om in het verkoopcontract of in de algemene voorwaarden op te nemen dat de betaling moet plaatsvinden door middel van een elektronische bankoverboeking (SWIFT bank transfer).

Bij het blanco betalingsverkeer staat het vertrouwen dat de partijen in elkaar hebben centraal. Deze vorm van betaling kan worden gekozen als partijen elkaar goed kennen, de bedragen niet te hoog zijn, en de krediettermijn niet al te lang is. De eenvoudige procedure, de snelle afwikkeling en met name de lage kosten zijn voordelen van deze manier van betalen. Het grotere risico, ontstaan doordat het moment van betaling niet samenvalt met de goederenoverdracht, kan dan als nadeel worden gezien.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav