skipToContentskipToFooter

Bij digitale internationale handelstransacties worden elektronische data gebruikt om de verkoop en aankoop van goederen of diensten aan te tonen. Maar wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verschillende partijen bij het uitvoeren van dergelijke transacties? Aan welke eisen moet je als verkoper voldoen bij het aangaan van een betalingsverbintenis of als koper bij het voldoen aan die verplichting? Dit soort vragen zijn geregeld in de Uniform Rules for Digital Trade Transactions, die sinds oktober 2021 van kracht zijn.

Wij merken dat veel van onze leden de Uniform Rules for Digital Trade Transactions (URDTT) nog niet kennen, terwijl deze set van regels je wel kan helpen om digitale internationale transacties correct uit te voeren. De URDTT van de International Chamber of Commerce bieden wereldwijd een gemeenschappelijk kader op hoog niveau voor regels en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van elektronische data voor het verwerken van digitale handelstransacties.

Praktische zaken

De nieuwe regels bieden standaardisatie, consistentie en conformiteit met een collectief begrip van termen en definities. Dit bevordert en ondersteunt het gebruik van elektronische bescheiden, documenten en data. De URDTT worden toegepast in een omgeving waar transacties gedigitaliseerd zijn. Iedere partij of persoon die deelneemt aan een digitale handelstransactie, heeft ermee te maken. Daarmee gaat de reikwijdte van deze set van regels verder dan de traditionele en bestaande manieren van zakendoen. De regels strekken zich niet alleen uit tot het bedrijfsleven, financiële instellingen en banken, maar richten zich ook op aanbieders van financiële en technologische diensten. Met andere woorden, de URDTT zijn er niet alleen voor de banken, maar ook voor bedrijven en niet-bancaire dienstverleners.

Praktische zaken, zoals non-compliance en datacorruptie van het elektronische document, zijn in de URDTT vastgelegd om partijen te helpen de juiste werkwijzen vast te stellen voor een succesvolle interactie op het gebied van digitale handelstransacties.

Rollen en taken

De focus van de URDTT ligt op de betalingsverplichting en betalingsverbintenis tussen de koper en verkoper. In de nieuwe regels wordt gedefinieerd wat de exacte rollen en taken van deze hoofdpartijen zijn bij een digitale handelstransactie. De regels bevatten ook een uitleg van verschillende begrippen en termen zoals Electronic Records en Electronic Signature. Zo staat er dat wanneer een elektronische handtekening van een partij of persoon wordt gebruikt, deze handtekening in overeenstemming moet zijn met eventuele voorwaarden die specifiek zijn voor de elektronische handtekening in de digitale handelstransactie. De URDTT zijn van toepassing wanneer deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van een digitale handelstransactie, en zijn bindend voor iedere partij of persoon.

Je kunt de URDTT hier gratis downloaden. Als je meer informatie over de nieuwe regels wilt, dan adviseren we je contact op te nemen met je huisbankier.

Checklist om te starten

Voor import- en exportbedrijven die nog niet of niet volledig digitaal zakendoen en nog slagen te maken hebben op het gebied van digitale transformatie, biedt de checklist Digitaliseren import- en exportprocessen een praktisch hulpmiddel om hiermee te starten. Deze checklist geeft een compleet overzicht van welke stappen je moet nemen om de complete operatie succesvol te voltooien. Zo bepaal je de juiste digitaliseringsstrategie voor jouw organisatie en mensen.

Met deze checklist kun je bovendien een gerichte businesscase maken voor het opstarten van jouw digitaliseringsproject. Ook als je een softwareconsultant inschakelt, is dit voor hem een handige start voor het digitaliseren van jouw processen. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex