skipToContentskipToFooter

Wat is een Cargo Tracking Note Waiver?

Een Cargo Tracking Note of Waiver wordt ìn sommige West-Afrikaanse landen gebruikt zodat instanties in het land van bestemming reeds in de 'pre-arrival fase' worden voorzien van informatie over de goederen, de afzender en de geadresseerde. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van de ISPS code (International Ship and Port Facility Security code).


Waar deze waivers moeten worden aangevraagd verschilt per land. Carriers die op deze bestemmingen varen, kunnen vaak assisteren bij de aanvraag van dit document.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex