skipToContentskipToFooter

Wat is een fytosanitair certificaat?

Deze verklaring begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen met planten en/of plantaardige producten van het exporterende land naar het importerende land.

Het fytosanitair certificaat is een verklaring waarin de autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat deze producten gezond zijn en niet aan een (planten)ziekte lijden. Welke keuringsdienst (KCB, NAK, BKD, Naktuinbouw) het exportcertificaat afgeeft, hangt af van het product. In het dagelijks gebruik worden diverse termen gebruikt voor het fytosanitaire certificaat: Fyto, Fytocertificaat, FC of quarantaine certificaat.

Met de afgifte van het fytosanitaire certificaat verklaart de keuringsinstantie van het exporterende land aan de overheid in het land van bestemming dat de bijbehorende zending voldoet aan de door dit land gestelde fytosanitaire eisen. Het certificaat wordt verstrekt op basis van inspecties die voorafgaand aan de export aan het te verzenden product zijn uitgevoerd. Of er een fytosanitair certificaat nodig is hangt af van de goederensoort(en) in uw zending en het land van bestemming. De NVWA houdt hiervan overzichten bij: Export Landenoverzicht. U kunt ook zien of er, alvorens export, een inspectie dient plaats te vinden door een keuringsinstantie. Fytosanitaire producten zijn bijvoorbeeld: planten en delen van planten, snijbloemen, bloembollen, wortelknollen, bepaalde soorten groenten en fruit enzovoort.

Het aanvragen van een fytosanitair certificaat verloopt via e-CertNL van de NVWA. Hier kan de exporteur alle gegevens invoeren en digitaal aanbieden aan de keuringsinstantie ter certificering. Indien noodzakelijk wordt er een inspectie ingepland. keuringsdienst voert deze inspectie uit. Als de goederen zijn geïnspecteerd geeft de keurmeester het resultaat elektronisch door aan e-CertNL. Als de zending exportwaardig is dan kan de exporteur het fytosanitaire certificaat printen en voor waarmerken aanbieden aan de keuringsdienst.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex