skipToContentskipToFooter

Een veterinair certificaat is benodigd bij het exporteren van levende dieren en dierlijke producten naar derde landen

Deze verklaring wordt afgegeven in het land van herkomst door de verantwoordelijke keuringsinstantie. Welke keuringsdienst (COKZ, RVO of NVWA) het exportcertificaat afgeeft, hangt af van het product. Het veterinair certificaat is een verklaring waarin de autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat deze producten gezond zijn en niet aan een (dieren)ziekte lijden. Het geeft dus aan dat de zending aan de gezondheidseisen van het land van bestemming voldoet.

Het veterinaire certificaat bevat minimaal de aard, hoeveelheid en herkomst van het veterinaire product. In het geval van levende dieren is op het document minimaal aangegeven de soort of soorten, aantal dieren per soort en de herkomst van de dieren. Veterinaire producten zijn bijvoorbeeld: zuivel, eieren, pluimveevlees, mest en mestkorrels, vis & visproducten, levende have enzovoort. Of er een veterinair certificaat nodig is hangt af van de goederensoort(en) in uw zending en het land van bestemming. De NVWA houdt hiervan overzichten bij: Export Landenoverzicht. U kunt ook zien of er, alvorens export, een inspectie dient plaats te vinden door een keuringsinstantie.

Het aanvragen van een veterinair certificaat verloopt via e-CertNL van de NVWA. Hier kan de exporteur alle gegevens invoeren en digitaal aanbieden aan de keuringsinstantie ter certificering. Indien noodzakelijk wordt er een inspectie ingepland. keuringsdienst voert deze inspectie uit. Als de goederen zijn geïnspecteerd geeft de keurmeester het resultaat elektronisch door aan e-CertNL. Als de zending exportwaardig is dan kan de exporteur het veterinair certificaat printen en voor waarmerken aanbieden aan de keuringsdienst.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex