skipToContentskipToFooter

Een pro forma factuur is uitdrukkelijk een vorm-factuur en kan nooit in de plaats van een echte factuur komen

De reden waarom ondernemingen om een pro forma factuur vragen, zijn uiteenlopend van aard. Bij de opmaak van een pro forma factuur moet altijd de offerte als basis worden genomen.

Let op: Als een pro forma factuur als bijlage bij in- en uitvoerdocumenten wordt gebruikt, moet het te betalen bedrag op de pro forma factuur analoog zijn aan het bedrag dat op de definitieve (verzamel)factuur vermeld staat (!)

Functies van de pro forma factuur

Een pro forma factuur is een multifunctioneel document dat kan bijvoorbeeld dienen als:

 • offerte;
 • een werkdocument voor het maken van in- en uitvoerdocumenten, verzendinstructie, transportdocumenten;
 • bijlage bij aanvraag in- of uitvoervergunning;
 • als bijlage bij een uitvoerdocument;
 • als bijlage bij een inklaringsdocument.

Onderdelen van een factuur

Een pro forma factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • het woord ‘pro forma factuur’;
 • de bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens (incl. btw- of fiscaal nummer);
 • naam en volledig adres van de koper (inclusief btw- of fiscaal nummer);
 • afleveringsadres indien afwijkend van adres koper;
 • pro forma factuurnummer en -datum;
 • eventuele verwijzing naar de geaccepteerde offerte
 • verpakkingseenheden, gewicht, volume, eenheid per artikel;
 • hoeveelheid en prijs per eenheid + totaalbedrag;
 • omschrijving van de goederen en/of diensten;
 • hoeveelheid en prijs, valutasoort;
 • leveringsconditie;
 • vervoerswijze, aanvangsdatum vervoer en indien mogelijk identificatie vervoermiddel;
 • betalingsconditie.


Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex