skipToContentskipToFooter

Wat is een EUR.1 certificaat?

Een EUR.1 is een certificaat waarmee in het land van bestemming een verlaging of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen (zogenaamde tariefpreferenties). Een EUR.1 wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) enerzijds en een groot aantal landen of gebieden anderzijds waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Dit zijn over het algemeen bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefpreferenties toekennen.

In bepaalde gevallen zijn de overeenkomst unilateraal. (eenzijdig) Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden krijgen bij invoer in de Europese Unie wel korting of vrijstelling terwijl goederen van preferentiële oorsprong uit de EU dit niet krijgen bij invoer in de betreffende partnerlanden.

De “oorsprongsregels” voor het EUR.1 certificaat zijn vastgelegd in de oorsprongsprotocollen van de betreffende overeenkomst.

Het aanvragen en geldig laten maken van een EUR.1 certificaat vindt plaats bij de Kamer van Koophandel en de Nederlandse douane.

Voor zendingen waarbij de factuurwaarde lager is dan € 6000 kan in plaats van het EUR.1 certificaat een factuurverklaring worden gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor zendingen met onbeperkte waarde een factuurverklaring te gebruiken. Voor deze laatste optie dient er bij de douane een vergunning te worden aangevraagd, de zogenaamde vergunning “Toegelaten Exporteur”.

In beide gevallen wordt er geen gebruik meer gemaakt van het EUR.1 certificaat. Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR.1 certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav