skipToContentskipToFooter

Een EUR-MED Certificaat is een variant op het EUR-1 Certificaat

Een EUR-MED Certificaat is alleen geldig als je handelt met landen waar Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. 

Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Door een EUR-MED (digitaal) aan te vragen bij de Kamer van Koophandel kun je profiteren van lagere of zelfs vrijstelling van invoerrechten naar het desbetreffende partnerland. Het EUR-MED geldt alleen als je handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt en wordt gebruikt in plaats van het EUR-1.

Voor zendingen met een waarde lager dan € 6.000,- hoef je geen EUR-MED aan te vragen, maar kun je volstaan met een factuurverklaring net als bij het EUR-1. Het gebruik van een EUR-MED is niet verplicht, maar biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland doordat goederen/producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav