Dossier Incoterms

De Incoterms zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). De Incoterms zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten.

Waarom zou u gebruik maken van Incoterms? Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom het gebruik van Incoterms aan te raden valt. Wellicht de belangrijkste reden om gebruik te maken van de Incoterms is dat de regels in 31 verschillende talen beschikbaar zijn bij de nationale afdelingen van het ICC . Dit betekent dat er altijd een vertaling te verkrijgen is voor zowel u als uw wederpartij, waarin de Incoterms duidelijk en in verstaanbare taal worden uitgelegd.

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms®:

Voor elke vorm van transport: multimodaal transport

Uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren:

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder