Dossier Incoterms®

De Incoterms® zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). De Incoterms® zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten.

Waarom gebruik maken van Incoterms®? Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom het gebruik van Incoterms® aan te raden valt. Wellicht de belangrijkste reden om gebruik te maken van de Incoterms is dat de regels in 31 verschillende talen beschikbaar zijn bij de nationale afdelingen van het ICC . Dit betekent dat er altijd een vertaling te verkrijgen is voor jou en wederpartij, waarin de Incoterms® duidelijk en in verstaanbare taal worden uitgelegd.

De Incoterms® zijn niet vastgelegd in wetten of verdragen en partijen moeten deze dus zelf afspreken om er gebruik van te kunnen maken. Wanneer partijen willen afwijken van de Incoterms® kan dat ook. We adviseren dan wel om dat duidelijk en schriftelijk vast te leggen om discussies achteraf te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de Incoterms® zoals afgesproken ook na te komen in de praktijk. Als er in de praktijk namelijk wordt afgeweken van de Incoterms zoals vastgelegd in de overeenkomst, kan dat ertoe leiden dat een rechter achteraf beoordeelt dat er toch een andere afspraak is gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms®:

Voor elke vorm van transport:

Voor transport over zee en binnenwateren:

Exporteren zonder verrassingen met de juiste Incoterms®

Wij hebben een helpdesk met de praktische kennis in huis. Zo kunnen wij je adviseren welke Incoterms® je het beste kunt toepassen.
Lees verder ›

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder