skipToContentskipToFooter

Hoe en waar start je een procedure?

In welk land moet een procedure worden gestart wanneer je als bedrijf onenigheid hebt met een buitenlandse leverancier? Die vraag krijgen we geregeld en het antwoord verschilt per geval. Zo ligt het eraan of er een clausule is opgenomen in de algemene voorwaarden of dat internationale verdragen leidend zijn in de stappen die je moet ondernemen.

Onderstaand een ledenvraag die wij recent ontvingen: 

“Met onze leverancier in Spanje hebben wij een geschil over de kwaliteit van de geleverde producten. Die zijn van zo’n slechte kwaliteit dat wij ze niet kunnen verkopen. We hebben met de leverancier geprobeerd tot een oplossing te komen, maar daar krijgen we nul op het rekest. Er rest ons dus niets anders dan juridische stappen te ondernemen. Kunnen we dit het beste in Nederland of in Spanje doen? Wij hebben overigens geen afspraken op papier staan.”

“Omdat er geen contractuele afspraken gemaakt zijn over de bevoegde rechter, moeten we voor het beantwoorden van deze vraag kijken naar de Brussel I Verordening. De hoofdregel van deze Europese verordening is dat de rechter in de woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Als je de leverancier wilt dagvaarden, dan kan dat dus bij de rechter in het land waar de leverancier gevestigd is. In dit geval bij de Spaanse rechter. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. In geval van een koopovereenkomst kan het zo zijn dat óók de rechter in het land waar de feitelijke eigendomsoverdracht van de goederen plaatsvindt bevoegd is. In dit geval is dat ook Spanje.

Om jouw rechtspositie te kunnen beoordelen, is het ook belangrijk vast te stellen welk recht van toepassing is op de overeenkomst. De Rome I Verordening regelt specifiek welk recht van toepassing is bij internationale overeenkomsten binnen Europa. Op een koopovereenkomst waarbij producten worden gekocht of geleverd, is het recht van het land waar de verkoper is gevestigd toepasselijk. In deze situatie komen we dan uit bij Spaans recht.”


Een samenwerking aangaan met een buitenlandse leverancier brengt verschillende verplichtingen met zich mee. Zonder goede overeenkomst is het risico op geschillen groot. Heb jij vragen over samenwerkingen met leveranciers? Of wil je jouw algemene voorwaarden onder de loep laten nemen? Neem dan contact op met de juristen van evofenedex via telefoonnummer 079 34 67 346 of online. Let op: deze dienst is alleen beschikbaar voor leden van evofenedex.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex