skipToContentskipToFooter

Kwaliteit is de mate waarin het geheel van eigenschappen van een product, proces of dienst voldoet aan de eraan gestelde eisen

De zorg voor kwaliteit van een onderneming moet blijken uit een kwaliteitsbeleid dat erop gericht is producten of diensten van voldoende kwaliteit voor een aanvaardbare prijs op tijd te kunnen leveren.

Bedrijven en met name exportbedrijven worden steeds meer geconfronteerd met de vraag om te werken volgens een kwaliteitssysteem dat internationaal wordt toegepast en erkend. De kwaliteitseisen welke buitenlandse klanten hun leveranciers opleggen verplichten die bedrijven in de praktijk steeds vaker om te werken volgens bepaalde ISO-normen of zelfs een ISO-certificaat te behalen. ISO staat voor "International Organisation for Standarization". ISO is een wereldwijde federatie, opgericht in 1947, van nationale norminstellingen uit ruim 100 landen. De toepassing van ISO-normen is echter niet wettelijk voorgeschreven. Over een ISO-certificaat beschikken is eerder een verkoopargument en een borg voor kwaliteit in de dienstverlening.

Het ISO-certificaat garandeert geen productkwaliteit. Het geeft enkel garanties omtrent de kwaliteit van de interne organisatie van een bedrijf of instelling. De ISO-norm geeft m.a.w. de minimumeisen aan waaraan een organisatie moet voldoen om de kwaliteit te kunnen produceren die ze aan haar klanten, leden of gebruikers beloofd heeft.

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat een klant aan zijn leverancier vraagt om een dergelijk certificaat te behalen. Op die manier is hij er zeker van steeds te kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit in de dienstverlening van zijn leverancier.

Voordelen van een dergelijk certificaat zijn;

 1. Verkoopargument: een potentiële klant wordt sneller een klant als zijn leverancier een objectief bewijs kan leveren dat in alle fasen van de totstandkoming van het verkochte product bepaalde kwaliteitsnormen gegarandeerd zijn.
 2. Motiverend en besparend: door de interne audit van een firma komen tekortkomingen aan het licht die verholpen kunnen worden. Dit kan besparend werken. De werknemers vinden er vaak een extra stimulans in om kwaliteit te leveren.
 3. Voorkomt extra audits: nieuwe klanten hoeven de leverancier geen bijzondere bekwaamheidsbewijzen of referenties te vragen.

De certificatieprocedure doorloopt normaal gezien de volgende fasen:

 • Eerste contact, vooronderzoek (facultatief).
 • Offerte.
 • Certificatieaanvraag en certificatieovereenkomst (contract).
 • Documentatie: het kwaliteitshandboek, de lijst van de kwaliteitssysteemprocedures, de lijst van de geproduceerde producten en diensten.
 • Evaluatie van de documentatie (in het bedrijf).
 • Uitvoering van de certificatie-audit.
 • Corrigerende maatregelen (planning).
 • Certificatie en registratie.

Er zijn vele consultancy-bureaus actief in de sector van de Integrale Kwaliteitszorg. De invoering van een systeem van kwaliteitszorg kan, afhankelijk van de grootte van de onderneming, tot 18 maanden in beslag nemen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Lorenzo en zijn collega's helpen je graag verder

Lorenzo evofenedex