skipToContentskipToFooter

Waar moet je op letten als je een samenwerking aan gaat?

De distributieovereenkomst is in Nederland niet wettelijk geregeld. Sommige landen hebben echter wel op onderdelen (onvolledige) regelingen in de wet opgenomen. Het is daarom belangrijk alert te zijn op eventueel in het land van de distributeur bestaande wetgeving. Maar hoever gaat dit eigenlijk? Vragen rondom dit onderwerp zien wij regelmatig voorbij komen.

Een voorbeeld daarvan luidt als volgt:

“Wij willen een samenwerking aangaan met een distributeur in Brazilië. Van deze partij hebben wij een overeenkomst ontvangen. Hierin staat dat wij als leverancier moeten voldoen aan alle wetgeving in Brazilië voor de verkoop van de producten. Dit is voor ons lastig te controleren. Zeker in geval van wetswijzigingen. Kunnen wij deze verplichting bij de distributeur neerleggen?”

Antwoord van onze bedrijfsjurist:

Ik adviseer altijd om bij export ook zelf de specifieke lokale wet- en regelgeving te bekijken om te kunnen beoordelen of de producten verkocht mogen worden. In geval van samenwerking met een distributeur is het gebruikelijk dat de distributeur controleert of de producten daadwerkelijk voldoen aan wet- en regelgeving in het land waarvoor de distributeur is aangesteld en dat hierover afspraken worden gemaakt. Om je hierbij op weg te helpen tref je onderstaand een contractsbepaling aan die je als basis kunt gebruiken:

De Distributeur zal onderzoeken of de Producten en productinformatie voldoen aan alle vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving binnen het Contractgebied, en zal de Leverancier (of de producent) onmiddellijk op de hoogte stellen als een Product of productinformatie niet voldoet. Indien Distributeur de in de vorige zin bedoelde gegevens niet of onjuist aan Leverancier verstrekt, zal Distributeur Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden (waaronder overheidsinstanties) die verband houden met het niet voldoen van de Producten aan de lokale wet- en regelgeving, en voor alle schade en kosten die de Leverancier in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

Zoals je ziet kun je verplichtingen hieromtrent bij de distributeur neerleggen. De distributeur opereert immers zelfstandig en voor eigen rekening en risico. Tevens kun je niet van leveranciers verwachten dat zij op de hoogte zijn van (wijzigingen in) de lokale wetgeving in het land waar hun distributeurs zijn gevestigd. Verder is het raadzaam om als leverancier zelf een distributieovereenkomst op te stellen voor de distributeur.

Meer weten over waar je op moet letten als je een contract met een distributeur sluit?

Download dan onderstaande checklist (exclusief voor leden) die een concreet overzicht geeft van de belangrijkste onderwerpen die in een distributieovereenkomst geregeld moeten worden.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex