skipToContentskipToFooter

Het wegvervoer is flexibel en snel

Omdat bijna elke bestemming bereikt kan worden, spreekt men van een hoog “natuurlijk doordringingsvermogen”.

Voorde­len van wegvervoer zijn: 

  • geen overlading;
  • verpakkingskosten zijn relatief laag;
  • snelheid;
  • de route kan tijdens het vervoer veranderd worden;
  • kostenvriendelijk;
  • vele producten kunnen via de weg getransporteerd worden;
  • er is altijd iemand bij de lading - de chauffeur. 

Maar er zijn ook nadelen:

  • milieu-onvriendelijk;
  • er zijn landen met een maximum toegelaten gewicht op de weg (b.v. Zwitserland).

Bij het wegvervoer is het onderscheid tussen geregeld en ongeregeld vervoer nog belangrijk - ofschoon dit geleidelijk aan het vervagen is en in Nederland niet of nauwelijks meer bestaat. Het kan zich echter wel in het buitenland voordoen.

Exporteurs moeten natuurlijk zorgvuldig zijn bij het selecteren van de vervoer­der. Behalve kennis en reputatie van de transporton­derne­ming, is het voor de exporteur ook belangrijk te weten of de trans­portonderneming in staat is een retourvracht te verkrijgen. Dit zal immers de transportkosten voor de exporteur drukken.

Het document bij het wegvervoer is de vrachtbrief, ook wel beurtvaartadres genoemd, of internationale vrachtbrief: het CMR-document. Dit document bepaalt de regelgeving wat betreft het wegtransport. Zo regelt de CMR conventie alle zaken betreffende aansprakelijkheid en de hieraan gekoppelde uitkeringsbedragen in geval van schade.

Nuttige links   

Internationaal wegtransport:

http://www.freightworld.com/trucking.html

Organisaties:

http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html (VN)

http://www.iru.org/ (International Road Transport Union (IRU))

Vragen over internationaal ondernemen?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder

Peter evofenedex