skipToContentskipToFooter

Om vast te stellen waar verbeterpunten liggen in het kader van trade compliance hebben we een scan ontwikkeld. 

De scan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Inventariseren en beschrijven van alle processen. 
  2. Toetsen of de organisatie voldoet aan de douane wet- en regelgeving.
  3. Vaststellen of de organisatie te maken heeft met dual-use en het opstellen van een risico-analyse.
  4. Onderzoek hoe procesbeschrijvingen worden toegepast en de kwaliteit wordt geborgd.
  5. Opstellen van een rapportage van de bevindingen en verbetervoorstellen.
  6. Het opstellen van een Internal Compliance Programma (ICP) en de implementatie hiervan.

In overleg met de organisatie wordt bepaald op welke wijze er intern ge-audit zal gaan worden en hoe die resultaten worden vastgelegd.

Vraag de Trade Compliance Scan aan

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex