skipToContentskipToFooter

Algemene voorwaarden zijn regels die je standaard laat gelden voor jouw zakelijke overeenkomsten. Het is een overzicht van afspraken die standaard gelden tussen de onderneming en de klant. De algemene voorwaarden gelden vaak naast een overeenkomst. In een overeenkomst kun je afspraken opnemen die afwijken van de algemene voorwaarden en gelden voor specifieke klanten.  

In algemene voorwaarden die gelden tussen twee zakelijke partijen kan de inhoud van algemene voorwaarden verschillen. Er gelden geen wettelijke eisen voor de inhoud van algemene voorwaarden tussen zakelijke partijen, maar er is wel een aantal onderwerpen die in algemene voorwaarden moeten zijn opgenomen om risico’s goed af te dekken. Hierbij kun je denken aan een clausule over de beperking van aansprakelijkheid, een clausule over de betalingsvoorwaarden of een clausule waarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen. 

Naast de inhoud van algemene voorwaarden dienen de algemene voorwaarden ook geldig te zijn. De algemene voorwaarden dienen van toepassing verklaard te worden en ter hand gesteld te worden. De algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing als de wederpartij er tijdig kennis van heeft kunnen nemen.  

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex