skipToContentskipToFooter

Je kunt ervoor kiezen om alleen jouw transport uit te besteden. Maar ook de opslag, verpakking en distributie kun je aan anderen overlaten.

Soms is het onduidelijk met welk type dienstverlener je te maken hebt, omdat een bedrijf de ene keer als expediteur en de andere keer als vervoerder optreedt. Wij adviseren je dan ook om dit duidelijk in de opdrachtbevestiging te laten benoemen.

De algemene voorwaarden bepalen de verhouding tussen jou en de logistieke dienstverlener. De voorwaarden hangen af van de diensten die voor jou worden verricht. Let op: er zijn grote verschillen in wie het risico draagt als er iets misgaat in de dienstverlening.

Soorten logistieke dienstverleners:

  • vervoerders
  • expediteurs
  • logistieke dienstverleners (voorheen physical distributors)

De vervoerder

Een vervoerder is een bedrijf dat het transport van jouw goederen uitvoert. Als de goederen beschadigd, te laat of helemaal niet aankomen, kun je de vervoerder daarop aanspreken. Een vervoerder mag gebruikmaken van een ander transportbedrijf, een ondervervoerder. Vanwege efficiëntie komt dit in de praktijk nog weleens voor. De (hoofd)vervoerder blijft echter jouw aanspreekpunt in geval van schade. Als je dat wilt, kun je met de vervoerder afspreken dat hij geen ondervervoerders inschakelt.

Let op: vooral wanneer er een ondervervoerder is ingeschakeld, is het onderscheid met een expediteur lastig te maken.

De expediteur

De expediteur voert een transport niet zelf uit, maar bemiddelt slechts tussen jou en de vervoerder. Als bemiddelaar moet de expediteur zijn best te doen om de transportopdracht weg te zetten en waar nodig de vervoerder begeleiden in zijn taak. De expediteur is echter niet verantwoordelijk voor fouten van de vervoerder, zoals een (hoofd)vervoerder dat wel is voor een ingeschakelde ondervervoerder. Een expediteur neemt soms wel een aantal taken op zich. Vaak gaat het dan om het verzorgen van vervoers- en/of douanedocumenten.

Logistieke dienstverlener (voorheen physical distributor)

De logistieke dienstverlener biedt een breed scala aan logistieke diensten. Niet alleen vervoer, maar ook opslag en distributie van goederen, assemblage, facturering en etikettering.

Het uitbesteden van deze activiteiten heeft verregaande consequenties. De logistieke dienstverlener moet bijvoorbeeld jouw klanten precies zo bedienen zoals jij dat wilt. Het is daarom belangrijk afspraken met een logistieke dienstverlener goed vast te leggen. Bestaat er eenmaal een goede samenwerking, dan neemt een logistieke dienstverlener je veel werk uit handen, waardoor jij je kunt richten op jouw kernactiviteiten.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari