skipToContentskipToFooter

Het wordt altijd geadviseerd om algemene voorwaarden op te stellen bij het handel drijven met je klanten of leveranciers. De algemene voorwaarden moeten aansluiten op het eigen bedrijf. Iedere onderneming is immers anders en dus zijn niet altijd dezelfde voorwaarden van toepassing. 

gebruikmaken van vaste algemene voorwaarden die gelden voor een bepaalde branche. Er is een aantal onderwerpen dat in algemene voorwaarden opgenomen moet zijn om risico’s zoveel mogelijk te beperken, zoals:

 • Geldigheid van de algemene voorwaarden voor alle transacties;
 • Aanbieding en aanvaarding;
 • Kwaliteiten/kwantiteiten; producten die voldoen aan bepaalde minimumnormen of hoeveelheden;
 • Leveringstermijnen (geen fatale termijnen);
 • Leveringscondities; het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van een van de ICC Incoterms® 2020, zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs;
 • Eigendomsvoorbehoud;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Acceptatie en reclames;
 • Garantie en aansprakelijkheid;
 • Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn, boetebeding;
 •  Overmacht
 • Toepasselijk recht;
 • Geschillenbeding.

Bestaande voorwaarden of geheel nieuwe?

Het lidmaatschap van evofenedex omvat gratis juridisch advies, gratis quickscans en een contractenservice. Deze dienstverlening is alleen beschikbaar voor leden. Heb je een juridische vraag? Deze kun je stellen aan onze bedrijfsjuristen. Aarzel niet, neem bij twijfel contact met ons op via [email protected].

Twijfel je of de algemene voorwaarden nog up-to-date zijn? Laat dan door ons een gratis quickscan algemene voorwaarden uitvoeren. Deze service is inbegrepen bij het lidmaatschap.

Je kunt algemene voorwaarden op maat laten opstellen of jouw huidige algemene voorwaarden laten beoordelen en aanpassen op onder meer actualiteit en bruikbaarheid voor internationale transacties. Dit betreft zowel verkoop- als inkoopvoorwaarden. Het opstellen van een nieuwe set algemene voorwaarden kan tegen een vaste prijs van 695 euro.

Waarom evofenedex?

 • Jarenlange ervaring op het gebied van internationaal recht;
 • Gespecialiseerde juristen in dienst;
 • Profiteer als lid van de ervaring uit een collectief van duizenden leden;
 • Een brede blik op internationaal ondernemen die uniek en onafhankelijk is;
 • Profiteer van de voordelen van jouw ondernemersvereniging: scherpe prijzen, persoonlijk contact en expertise op jouw vakgebied.

Voordelen van algemene voorwaarden:

 • Er hoeft niet meer bij elke verkoopovereenkomst over alle leveringsvoorwaarden en prijzen onderhandeld te worden;
 • De potentiële koper weet direct tegen welke voorwaarden hij het product geleverd kan krijgen;
 • Een bedrijf kan na langdurig beraad die algemene voorwaarden opstellen, die het best tegemoet komen aan de specifieke bedrijfssituatie.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex