Milieuzones Belgie

Brussel, Antwerpen & Gent

LEZ (low emission zone) Brussel:

Op 1 januari 2018 is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een milieuzone (Lage Emissie Zone (LEZ) ingesteld. Voertuigen moeten voldoen aan de criteria voor toegang tot de LEZ .

Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?
Onderstaande voertuigen (ook buitenlands gekentekend) mogen vanaf 1 januari 2020 zonder registratie, dagpas of andere beperking de LEZ Brussel binnenrijden:

 • Gemotoriseerde tweewielers (categorie L).
 • Vrachtauto’s (>3.5 ton) voor het transport van goederen (categorie N2 en N3); alsook de voertuigencategorie N1 ( t/m 3,5ton MTM) met koetswerkcode BC (opleggertrekkend voertuig)
 • Landbouw- en bosbouwtrekkers (met rupsbanden of wielen).
 • Elektrische voertuigen.
 • ‘Oldtimers die in België zijn ingeschreven met een Belgisch ‘O’-kenteken, ‘1-0’-kenteken of gepersonaliseerd kenteken (overeenkomstig artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen) die ouder zijn dan 30 jaar.
 • Prioritaire voertuigen (zoals gedefinieerd in artikel 37 van het verkeersreglement) namelijk voertuigen met een of meerdere blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal. Het gaat bijvoorbeeld om politievoertuigen.
 • Voertuigen van het leger.
 • Voertuigen op waterstof.
 • Voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegen-autoriteiten.

Voor welke voertuigen kan de LEZ van toepassing zijn:
Onderstaande dieselvoertuigen met  Euronorm-O, 1, 2,en 3 (miv 1 januari 2020) en benzine/LPG/CNG voertuigen met Euronorm-0 en 1 mogen de LEZ Brussel niet binnenrijden tenzij daarvoor een dagpas is aangevraagd.

 • Personenwagens;
 • Bestelwagens t/m 3,5 ton MTM
 • Bussen en autocars.
 • Nederlands (en Belgisch) gekentekende diesel voertuigen in deze zelfde categorie met minimaal Euronorm 4 en benzine/LPG/CNG met minimaal Euronorm 2 mogen zonder dagpas en zonder registratie de LEZ binnen.

De volgende voertuigen moeten een afwijkingsaanvraag indienen: https://lez.brussels/mytax/nl/exemptions

 • Kampeerwagens (zoals gedefinieerd in het verkeersreglement – categorie M SA): Het gaat dus om een voertuig van categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat: zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid, opbergfaciliteiten. Deze uitrusting moet vast in het woongedeelte zijn bevestigd; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden verwijderd.
 • ‘Oldtimers’ die in het buitenland zijn ingeschreven en ouder zijn dan 30 jaar.
 • Voertuigen die ouder zijn dan 30 jaar en die worden gebruikt voor commerciële doeleinden waarvoor het "oldtimervoertuig" deel uitmaakt van het "businessconcept". Het betreft bijvoorbeeld huurwagens die gebruikt worden voor huwelijken of andere evenementen.
 • Voertuigen die specifiek aangepast zijn voor het transport van personen met een handicap en waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • Voertuigen die uitgerust zijn met een geïntegreerd systeem dat in of aan het voertuig gemonteerd is en dat bestemd is om te worden gebruikt om de rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen.
 • Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor markten, beurzen, optochten en ambulante handel. Marktvoertuigen waarvan het verkoop- en motorgedeelte in één stuk is, bijvoorbeeld een foodtruck of een voertuig ingericht als viswinkel of slager. Kermisvoertuigen waarvan het entertainmentgedeelte niet losgekoppeld kan worden van het motorgedeelte.
 • Voertuigen die speciaal uitgerust zijn voor het onderhoud en de controle van infrastructuren en installaties van algemeen nut. Dergelijke voertuigen zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken. Het motor- en werkgedeelte van het voertuig moeten onafscheidelijk zijn. In deze categorie vallen bepaalde voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden van voertuigen zijn kolkenzuigers, veegwagens, voertuigen voor het verleggen van kabels, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen, etc. Het gaat om voertuigen die voor specifieke taken uitgerust zijn en daarvoor bijzondere investeringen gevergd hebben.

Toegang alleen met dagpas
Voor voertuigen die niet aan de criteria van de LEZ voldoen kan een dagpas worden aangevraagd.. Hiervoor kan maximaal 8x in één jaar een dagpas worden gekocht. De kosten voor een dagpas bedraagt € 35,- Voor meer info: https://lez.brussels/mytax/nl/day-pass-info

LEZ (low emmission zone) Antwerpen

Antwerpen kent sinds 2017 een Milieuzone. Met ingang van 1 januari 2020  zijn de criteria gewijzigd. Per deze datum moeten dieselvoertuigen om de milieuzone zonder registratie/toelating/dagpas binnen te komen minstens euronorm 5 hebben. Voertuigen op benzine, LPG of aardgas moeten dan minstens euronorm 2 hebben. Deze criteria zijn van kracht t/m 2024, daarna worden de eisen weer aangepast

Let op: een dieselvoertuig met euronorm 4 dat uitgerust is met een roetfilter wordt niet gelijkgesteld met een euronorm 5.  Alleen voertuigen met minimaal euronorm 5 zijn vanaf 2020 nog toegelaten.

Voor vrachtauto’s boven 3,5 ton wordt de vermelding EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) gebruikt. Deze EEV is gelijkgesteld aan euronorm 5.

Voor welke voertuigen geldt deze LEZ Antwerpen
De LEZ geldt voor alle voertuigcategorieën:

 • personenwagens,
 • kampeerwagens,
 • bussen,
 • bestelauto’s
 • vrachtauto’s

Registratie
In verband met de toegang tot het RDW kentekenregister hoeven Nederlands gekentekende voertuigen zich niet te registreren.

Toelatingen tegen betaling
Sommige voertuigen die niet voldoen aan de vereiste euronorm mogen na 2020 de LEZ nog tijdelijk binnen tegen betaling van een toelating

 • Dieselvoertuigen met euronorm 4
 • Sommige professionele voertuigen met euronorm 3 of 4:
  • uitgerust voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang
  • uitgerust voor noodsituaties of reddingsoperaties in opdracht van de brandweer, politie,...
 • Voertuigen ouder dan 40 jaar

Via de volgende link kan de toelating worden gekocht : https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL

Dagpas:

Voertuigen met Euronorm 0, 1, 2 en 3 kunnen de LEZ alleen binnen met een dagpas. Het maximum aantal aan te vragen dagpassen per kalenderjaar is 8.
Aanvraag van een dagpas: https://lez.antwerpen.be/?Taal=nl

Contactgegevens

Lage-emissiezone
Stad Antwerpen | Stadsontwikkeling | Energie en Milieu
Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
Kantooradres: Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen
LEZ@antwerpen.be | www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

 

LEZ (low emmission zone) Gent

Met ingang van 1 januari 2020 kent Gent een milieuzone (LEZ)

Hiervoor gelden dezelfde criteria zoals die ook gelden voor de LEZ Antwerpen

Toelating tegen betaling

Sommige voertuigen die niet voldoen aan de vereiste euronorm mogen na 2020 de LEZ nog tijdelijk binnen tegen betaling van een toelating
Via de volgende link kan de Toelating worden aangevraagd. https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/voor-welke-voertuigen-kunt-u-een-tijdelijke-toelating-kopen/je-wilt-een-toelating-kopen

Dagpas:

Voertuigen met Euronorm 0, 1, 2 en 3 kunnen de LEZ alleen binnen met een dagpas. Het maximum aantal aan te vragen dagpassen per kalenderjaar is 8.
Voor de aanvraag van een dagpas: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/koop-een-lez-dagpas

Contactgegevens
Dienst Milieu en Klimaat
LEZ — Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
T: 00.32 (0)9 210 10 30
Lez@stad.gent
https://stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone-2020

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder