Overtredingen en boetes

Onmiddellijke inning, waarborgsom en strafvervolging

Onmiddellijke inning

 • ter plaatse betalen
 • inspecteur rijdt mee naar bank of betaalautomaat
 • maximaal € 2.500 boete
 • bij fraude maximaal € 3.750
 • creditcard niet bruikbaar
 • ga niet in discussie
 • bij onbetaalde boete wordt het voertuig in beslag genomen
 • stallingskosten zijn voor overtreder

Waarborgsom

Bij het aantekenen van bezwaar of in beroep gaan na een boete, heeft u het recht om onder waarborg te betalen. Daarnaast komt er 110 euro administratiekosten bij. In sommige gevallen wordt het te betalen bedrag ter plekke verdubbeld. Hiervan wordt na de procedure de helft van terugbetaald. Een procedure kost veel tijd en correspondentie.

Strafvervolging

 • het recht op strafvervolging verjaart na 1 jaar, bij zware overtredingen na 3 jaar
 • de mogelijkheid tot beroep op het vonnis verjaart na 15 dagen
 • de procedure kan 1 à 1,5 jaar duren

Enkele voorbeelden:

geen geldige vergunning

-

€ 500

geen geldige vrachtbrief (beroepsvervoer)

-

€ 125

afwezigheid of niet-gebruik van de tachograaf

-

€ 500

afwezigheid van één of meer tachograafschijven

-

€ 1.250

afwezigheid van één of meer verplichte vermeldingen op de tachograafschijf

-

€ 500

gebruik van vuile of beschadigde tachograafschijven

-

€ 250

overschrijding dagelijkse rijtijd

-

€ 62 tot € 1.500

onvoldoende rijtijdonderbreking

-

€ 125 tot € 250

onvoldoende dagelijkse rusttijd

-

€ 62 per 30 minuten ontbrekende rusttijd


Boetes voor overbelading

overlading van minder dan 5%

€ 1.000 ( +  € 50 voor wegenonderhoud)

5 tot en met 10%

€ 3.000 ( + € 150 voor wegenonderhoud)

11 tot en met 20%

€ 5.000(  + € 250 voor wegenonderhoud)

meer dan 20%

€ 7.500 ( + € 375 voor wegenonderhoud)


Boetes voor algemene verkeersovertredingen

overtreding

onmiddellijk te betalen

beroep via rechtbank

 overtredingen van de eerste graad

€ 50

€ 55 tot € 1.375

 overtredingen van de tweede graad

€ 100 

€ 1.375

 overtredingen van de derde graad

€ 150

€ 275 tot  € 2.750

 overtredingen van de vierde graad

€ 300

€ 550 tot  € 2.750

 

 

  Onze ledenadviseur Peter
  Contact

  Vragen over landeninformatie?

  Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder