Dossier Oekraïne

Landeninformatie Oekraïne

De inval in Oekraïne heeft enorme consequenties voor het goederenvervoer. Op onze liveblogpagina houden we je op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen voor de handel en logistiek. Verschillende landen van de EU hanteren vrijstellingen van verplichtingen voor humanitaire transporten naar Oekraïne. Een overzicht van deze vrijstellingen vind je hieronder.

Transportvergunningen

Transportvergunningen voor Rusland, Oekraïne en Belarus (Wit-Rusland) worden vooralsnog door de NIWO afgegeven. Onduidelijk is of grensovergangen toegankelijk zijn. De situatie kan snel wijzigen. evofenedex raadt af om richting Rusland, Oekraïne en Belarus goederen te (laten) vervoeren vanwege de gevaarlijke en snel veranderende omstandigheden ter plaatse.

Vrijstellingen humanitair transport

 Algemene richtlijnen:

 • Er zijn geen specifieke documenten nodig, maar een globale inventarislijst van de goederen is aan te raden om het humanitaire karakter daarvan aan te geven;
 • Het is aan te bevelen om correspondentie met een geadresseerde partij (bijvoorbeeld een ziekenhuis of opvanginstelling) of met een hulporganisatie zoals het Rode Kruis mee te brengen;
 • Er geldt een Europese tachograafvrijstelling voor humanitair transport;
 • De Arbeidstijdenwet is wel van toepassing voor de werknemer.

Humanitair transport en gevaarlijke stoffen

Zitten bij de hulpgoederen gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld deodorant in spuitbussen, lucifers of lithium batterijen, dan valt dit vervoer onder de ADR-voorschriften, de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Meestal zal het gaan om gevaarlijke stoffen in kleinverpakking, deze vallen dan onder de zogeheten Limited Quantity vrijstelling. Deze vrijstelling kent een aantal ADR-voorschriften, meer hierover: ADR-vrijstellingen: LQ en 1000-punten | evofenedex

Een andere vrijstelling met iets meer ADR-voorschriften geldt voor beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen per voertuig. Bij vervoer onder deze vrijstellingen moet de chauffeur aantoonbare basiskennis hebben van het ADR. Meer informatie over deze beide vrijstellingen staat op onze website: ADR-vrijstellingen: LQ en 1000-punten uitgelegd | evofenedex

Voor het vervoer van lithium batterijen kan een bijzondere bepaling 188 mogelijk zijn met beperkte ADR-voorschriften. Als deze vrijstellingen niet toegepast kunnen worden, gelden alle voorschriften van het ADR. Lees meer: ADR transport | alles over ADR wetgeving (evofenedex.nl) 

Vrijstelling van code 95-verplichting

Je hebt geen Code 95 op je rijbewijs nodig als een van de volgende punten voor jou van toepassing is:

 • Je bestuurt het voertuig bij noodtoestanden, reddingsoperaties, humanitaire hulp of gladheidbestrijding. Hierbij voldoe je aan een van de volgende voorwaarden: 
  - Het voertuig wordt gebruikt bij noodtoestanden of ingezet voor reddingsoperaties
  - Het voertuig wordt gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp
  - Het voertuig wordt gebruikt voor sneeuwruimen of gladheidsbestrijding.

Meer informatie over code-95 vrijstellingen vind je op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Tolvrijstellingen

Duitsland
Voor Duitsland geldt een tolvrijstelling voor hulptransporten. Meer informatie over de vrijstelling staat op deze website: Toll Collect | Tolvrijstelling. Het betekent concreet dat je voor humanitair transport geen registratie vooraf hoeft te doen om voor tolvrijstelling te aanmerking te komen. Als de Duitse handhaving tijdens de rit nagaat waarom er geen tol is betaald dan is het nodig om bewijsdocumenten te overleggen (zie boven omschreven bij algemene richtlijnen). 

Polen
Het Poolse ministerie heeft besloten voertuigen en konvooien met humanitaire hulp vrij te stellen van het e-TOLL-systeem. Elke instelling of organisatie die van plan is met een humanitair voertuig of konvooi over het grondgebied van de Republiek Polen te rijden, wordt verzocht het ministerie van Infrastructuur per e-mail de volgende informatie te verstrekken:

 • Aantal voertuigen;
 • Kenteken(s) van de voertuigen;
 • Vermelding van het land waar het voertuig is geregistreerd;
 • Indien mogelijk, bij benadering de periode van doorreis over het grondgebied van de Republiek Polen (in beide richtingen). 

Het e-tolsysteem betreft delen van de Poolse autosnelwegen die worden beheerd door de Algemene Directie voor rijkswegen en autosnelwegen. Vrijstelling van de heffingen op delen van de autosnelwegen die door particuliere concessiehouders worden beheerd, zal ook mogelijk zijn op voorwaarde dat de voorafgaande kennisgeving (hierboven beschreven) de gedetailleerde informatie over de geplande route van het voertuig of konvooi bevat. Het ministerie van Infrastructuur zal deze informatie rechtstreeks aan de betrokken particuliere concessiehouders doorgeven teneinde hun vrijstelling van de heffingen te verkrijgen.

Frankrijk
Het Franse ministerie van Vervoer heeft mededeling gedaan van de vrijstelling van tol in Frankrijk voor humanitaire hulpkonvooien en van de te volgen procedures. Organiserende instanties dienen de Franse ASFA een e-mail te sturen met het verzoek om een pasje waarmee de Franse tol die wordt geheven op de geplande route van konvooien naar het buitenland kan worden betaald.

Er geldt een andere procedure als humanitair transport zich qua beweging binnen Frankrijk plaatsvind, zoals voor goederen die naar centraal punt op Frans grondgebied worden vervoerd alvorens naar Oekraïne te worden verscheept. In dat geval zal de ASFA de kwestie nadat ze per mail zijn benaderd per geval behandelen in samenwerking met de autowegconcessiehouders. Mocht je de Franse taal niet beheersen, dan zou je gratis online vertaler DeepL kunnen gebruiken. 

Hongarije
In Hongarije kan een tolvrijstelling voor vrachtwagens van meer dan 3,5 t rechtstreeks worden aangevraagd bij de bevoegde Hongaarse autoriteit. Het verzoek met omschrijving van het transport stuur je naar dit e-mail-adres en een CC naar dit e-mail-adres (Departement voor Internationale Betrekkingen van MoI NDGDM).

Oostenrijk
De tolvrijstelling geldt voor alle hulpgoederen aan Oekraïne en is niet beperkt in de tijd. Voor toekomstige transporten moet voor aanvang van de reis een bevestiging van de tolvrijstelling worden verkregen; voor reeds gemaakte reizen kan restitutie worden aangevraagd. Volg op de ASFINAG website de instructies om bij humanitair transport vrijgesteld te worden van de tolbetaling. 

Tsjechië
Voor Tsjechië is er een tolvrijstelling voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in het geval van:

 • Vervoer van humanitaire hulp naar Oekraïne door voertuigen die in de Tsjechische Republiek en in het buitenland zijn geregistreerd;
 • Deze voorwaarden gelden voor beide ritten (heen en terug).

Rijverbodenvrijstellingen

Hongarije –  rijverbod nationale feestdag verlengd met 4 dagen voor reguliere transporten (dus niet voor humanitair transport) 

Door het dreigende brandstoftekort is er een rijverbod van kracht vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot dinsdag 22.00 uur. Dit betekent dat in verband met de nationale feestdag van 15 maart (nationale feestdag) het rijverbod eerder ingaat. Het rijverbod gaat dus in vanaf vrijdag 11 maart 22.00 uur en geldt tot en met 15 maart om 22.00 uur. Transporten van levende dieren, bederfelijke levensmiddelen, brandstof of humanitaire zendingen zijn vrijgesteld van het rijverbod. Ook lege heen- en terugritten bij humanitair transport zijn vrijgesteld van het rijverbod.

Hongarije staat het gebruik van de gereguleerde brandstofprijs beperkt toe. De volgende voertuigen kunnen hier geen gebruik van maken en betalen de marktprijs:
– alle vrachtwagens >7,5t
– alle vrachtwagens met buitenlands kenteken >3,5t
 

Duitsland 
Het Bondsministerie voor digitale zaken en vervoer (BMDV) heeft de deelstaten verzocht vrijstellingen te verlenen van het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen. Op deze pagina tref je een overzicht van de Duitse vrijstellingen op het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen. De vrijstellingen moeten gelden voor transporten in de richting van de Oekraïense grens voor de directe of indirecte ondersteuning van de hulpverlening aan de Oekraïense bevolking (met inbegrip van de direct vereiste lege ritten). Tot dusver is er geen lijst van de federale staten die vrijstellingen van het rijverbod verlenen voor humanitaire transporten.
 

Frankrijk
Humanitair vervoer naar Oekraïne en buurlanden is vrijgesteld van de Franse rijverboden op 5 en 6 maart en op 12 en 13 maart 2022. Deze vrijstelling geldt ook voor de extra rijverboden in de regio Rhône-Alpes op 5 en 6 maart 2022. Het is nog niet bekend of Frankrijk deze opheffingsmaatregelen ook zal toepassen voor humanitair vervoer op latere data. 
Let wel: op alle andere transporten blijven de rijverboden van toepassing.

Oostenrijk 
In heel Oostenrijk is transport met exclusief humanitaire goederen vrijgesteld van het weekend- en feestdagenrijverbod. Overige Oostenrijkse rijverboden kennen geen vrijstellingen voor humanitair transport. Lees meer over de rijverboden op deze website.

 

EU-lid Nee
Hoofdstad Kyiv
Munteenheid Grivna
Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder