skipToContentskipToFooter

Bedrijven en instellingen zijn sinds 1 juli 2019 verplicht om maatregelen voor energiebesparing te rapporteren aan de overheid.

Deze informatieplicht geldt voor organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Als je na 1 juli tijdens een controle niet voldoet aan deze verplichting, kan dit vervelende gevolgen hebben: van waarschuwingen tot hoge boetes. 

De energiereductie scan geeft je inzicht in:

  • de bedrijfsonderdelen waar je energie kunt besparen;
  • een indicatie wat de mogelijke besparing is;
  • wat de terugverdientijd zal zijn van mogelijke maatregelen.

We maken ook een energieanalyse per proces

Energiereductie scan