skipToContentskipToFooter

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten

  • 45% van de werknemers van 50 tot 65 jaar met fysiek belastend werk denkt niet in het huidige werk door te kunnen werken tot de AOW-leeftijd.
  • 53% van de werknemers met beroepsziekte(n), heeft een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat.

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. Lichamelijke belasting vormt daarmee een belemmering voor een duurzame gezonde en productieve inzet van medewerkers. Naast persoonlijke gevolgen zorgt dit voor extra verzuimkosten die oplopen tot 800 miljoen euro per jaar.

Tegelijkertijd geeft bijna een kwart van de werknemers aan kennis of vaardigheden te missen, die voor de uitvoering van hun werk belangrijk zijn. Deze groep werknemers is vaker ziek, heeft vaker burn-outklachten en is minder tevreden met hun werk. Het is dus zaak die werknemer enthousiast te houden voor zijn werk. Bijvoorbeeld door constant met ontwikkeling en leren op het werk bezig te zijn.

Betrokken werknemers houden de ontwikkelingen in hun vak goed bij, doen nieuwe kennis op en volgen extra opleidingen. Betrokken werkgevers bieden daar ruimte voor omdat investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Vakmanschap en trots op het werk houdt een werknemer ook langer vitaal en fit for the job. Continu blijven leren vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, en helpt bedrijven gelijke pas te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Lager opgeleiden zijn vaak moeilijker te bereiken hiervoor, werkend leren is hiervoor een goede aanpak.