skipToContentskipToFooter

Steeds meer bedrijven willen besparingen realiseren door (delen van) logistieke ketens te optimaliseren. Wij helpen je om de samenwerking met leveranciers, afnemers en andere ketenpartners structureel te verbeteren en kosten te reduceren.

Fase 1: keten in kaart brengen

Volgens onderstaand model worden diverse aspecten van de logistieke keten in kaart gebracht.

Het in kaart brengen van de logistieke keten(s) vindt plaats door middel van interviews met direct betrokkenen in jouw organisatie en (in overleg) met jouw belangrijkste leveranciers en afnemers.

Fase 2: analyse

De kosten van de logistieke keten(s) alsmede de knelpunten worden in kaart gebracht. Daarnaast worden analyses uitgevoerd gericht op kostenbesparingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van simulatietools en rekenmodellen.

Fase 3: verbetervoorstellen

Naar aanleiding van de inventarisatie en analyse worden verbetervoorstellen gedaan die leiden tot een optimaal logistiek concept.

Inrichting logistieke keten

Onderwerpen die aan bod komen