skipToContentskipToFooter

Bij het kiezen van nieuwe heftrucks is het belangrijk om te kijken naar het brandstof- of stroomverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van schadelijke stoffen. 

Warehousemanagers moeten bij de keuzes die ze maken steeds vaker rekening houden met de ‘carbon footprint’. Klanten vragen hier ook om. Bij het kiezen van nieuwe heftrucks is het belangrijk om te kijken naar het brandstof- of stroomverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van schadelijke stoffen.

Emissies van heftrucks

Het berekenen van de uitstoot van heftrucks is niet moeilijk. In de technische specificaties is meestal het brandstof- of stroomverbruik vermeld en anders zijn die cijfers op te vragen bij de leverancier of fabrikant. evofenedex heeft met behulp van de specificatiebladen van heftruckbouwer Jungheinrich de CO2-uitstoot van elektrische, diesel- en lpg- drietonheftrucks op een rijtje gezet. Jungheinrich profileert zich in navolging van zijn Duitse klanten op het gebied van ‘sustainability’.

De emissiespecificaties van de heftrucks van Jungheinrich zijn als volgt:

  • elektrische drietonheftrucks: 6,115 kg kooldioxide per uur
  • diesel drietonheftrucks: 10,97 kg kooldioxide per uur
  • drietonheftruck op heftruckgas: 8,97 kg kooldioxide per uur

Voor de emissieberekening voor diesel en lpg geldt het principe ‘van bron tot wiel’, het energieverbruik voor winning, productie, transport en tanken is meegerekend. Voor de berekening van de emissie van elektrische aandrijving geldt het principe van ‘bron tot stopcontact’.

De carbon footprint van een elektrische heftruck is per bedrijfsuur aldus kleiner dan die van een diesel- of gasgestookte truck.

Productiviteit heftrucks

Klanten kijken bij aanschaf echter niet alleen naar het CO2-uitstoot, maar natuurlijk ook naar de  prestaties van een heftruck. Ook op dat vlak staan de elektrische heftrucks vooraan. Het bedrijf Andersom Testing uit Wehl, internationaal bekend om zijn database met cijfers over heftrucks, stelt vast dat elektrische heftrucks wat prestaties betreft niet achterblijven bij de diesels en lpg-trucks. De jongste generatie machines van Jungheinrich zet ongeveer 43 pallets per uur om, waarbij opvalt dat de elektrische trucks een fractie productiever zijn dan diesel- en lpg-versies.

Duurzaamheidbewijs: gecertificeerde ecobalans heftrucks

De heftruckindustrie krijgt niet alleen vragen over duurzaamheid, maar de grote bedrijven uit de wereld van industrie en logistiek eisen ook bewijzen. Jungheinrich heeft daarom eind vorig jaar als eerste heftruckfabriek een gecertificeerde ecobalans voor heftrucks in gebruik genomen. Een certificering die wordt erkend door de certificerende instelling TÜV Nord en die voldoet aan ISO-norm 14040.

Jungheinrich constateert dat de CO2-uitstoot van vorkheftrucks en reachtrucks op basis van berekeningen tegenwoordig meer dan een kwart lager is dan 10 jaar geleden. De ecobalans wijst uit dat het grootste deel van de reductie zit in de gebruiksfase, in doorsnee goed voor tachtig procent van de totale CO2-emissie.

Duurzame toekomst

Bij de presentatie van nieuwe series heftrucks met elektro- en verbrandingsmotor liet Jungheinrich begin dit jaar weten dat er grote sprongen zijn gemaakt in technologie. Elektrische heftrucks met driefasentechniek en meer elektronica leveren per kilowattuur meer prestaties, en hoogfrequente batterijladers maken de laadprocessen efficiënter. Bij de heftrucks met een verbrandingsmotor zorgen elektronische regelingen voor reductie van het verbruik en dus van de CO2-uitstoot. Die ontwikkeling gaat nog wel even door. De nieuwe elektrische heftrucks in de klasse 2,5-3 ton hefvermogen verbruiken volgens het Duitse VDI-testprotocol 13 procent minder stroom dan een vergelijkbare machine van 10 jaar geleden.

Refurbishing van een 10 jaar oude truck pakt overigens gunstig uit op verbruik en dus op de CO2-balans. Een heftruck van die leeftijd gaat met een gereviseerde verbrandingsmotor 9 procent zuiniger rijden; een elektrische drietonner wordt met een nieuw elektrisch systeem ongeveer 11 procent zuiniger.