skipToContentskipToFooter

Interne transport- middelen met een eigen aandrijving en hijs- en hefwerktuigen mogen alleen worden bediend door werknemers die over een specifieke deskundigheid beschikken.

Hoe deze specifieke deskundigheid wordt ingevuld, mag je als werkgever zelf bepalen. Bekijk Arbo-informatieblad 14 voor een verdere uitwerking en verduidelijking van het begrip ‘deskundigheid’. Als het gebruik van arbeidsmiddelen een specifiek gevaar voor de veiligheid van werknemers met zich meebrengt, mogen alleen werknemers met specifieke deskundigheid of ervaring ermee werken. Dit geldt ook voor het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van de arbeidsmiddelen.

Werkgevers en werknemers kunnen cursussen volgen om te voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet. Verder bieden wij de opleiding Logistiek Teamleider, voor leidinggevenden die toezicht moeten houden op de werkzaamheden met interntransportmiddelen. Bijvoorbeeld de voorman, ploegchef, teamcoördinator en magazijnchef.

Gebruikers of bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten minimaal 16 jaar zijn. Verder moeten ze vertrouwd zijn met de bediening van het transportmiddel, de aard van de werkzaamheden en het bedrijfsverkeersreglement. Als zij 16 of 17 jaar zijn, moeten zij bovendien instructies ontvangen en onder deskundig toezicht staan.

Meerijden is alleen toegestaan op speciaal daarvoor ingerichte veilige plaatsen. Soms moet ook de snelheid worden aangepast. De interne transportmiddelen mogen niet meer dan de toegestane lasten vervoeren.

Als een interne transportmiddel wordt gebruikt in een gebied waar zich soms ook werknemers bevinden, moeten er doeltreffende verkeersregels gelden. Hoofdregel is dat werknemers zich niet bevinden in een gebied met interne transportmiddelen met eigen aandrijving. Omdat dit meestal praktisch niet haalbaar is, moet u in ieder geval voorkomen dat zij door het interne transportmiddel gewond raken. Een verkeersplan kan hierbij helpen.

In besloten ruimten wordt het gebruik van verbrandingsmotoren sterk afgeraden. Handhavingsbeleid is erop gericht dieseltrucks voor inpandig gebruik zelfs geheel uit te sluiten.

De bestuurder(s) mogen de interne transportmiddelen pas verlaten als zeker is dat het niet onverhoeds in beweging kan komen.