skipToContentskipToFooter

De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundige persoon, rechtspersoon of instelling. Als de veiligheid van een arbeidsmiddel afhangt van de installatie, moet je het voor de ingebruikname laten keuren. Als het arbeidsmiddel een CE-markering heeft, is aan deze eis al voldaan. 

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan slijtage waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, moet zo vaak worden gekeurd als noodzakelijk wordt geacht. Hoe vaak dit is, is feitelijk niet geregeld. In de praktijk wordt eenmaal per jaar aangehouden. Men kan hierbij denken aan magazijnstellingen en interne transportmiddelen.

De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundige persoon, rechtspersoon of instelling. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Bij calamiteiten moet u aantonen dat u de keuringen heeft laten uitvoeren door een deskundige. De bewijzen van de keuringen moeten op de werkplek aanwezig zijn om aan een controlerend ambtenaar te kunnen laten zien.