skipToContentskipToFooter

De arbeidsmiddelen moeten tijdens de gehele gebruiksduur goed worden onderhouden. Dit voorkomt gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk. Onderhoud, reparatie en reiniging mag alleen als het apparaat uitgeschakeld, drukloos of spanningsloos is. Kan dit niet, dan moeten andere maatregelen worden genomen om het werk veilig uit te voeren.

  • Elk onderhoud moet in het onderhoudsboek bij het arbeidsmiddel komen te staan. Montage en demontage moeten veilig worden uitgevoerd, volgens de eventuele aanwijzingen van de fabrikant.