skipToContentskipToFooter

Orderverzameltrucks (smalle gangen trucks) zijn varianten op de diverse type heftrucks. Er zijn laag- en hoogheffende orderverzameltrucks. Hier ligt de grens tussen laag- en hoogheffend bij een hoogte van 250 cm hoogte.  Kenmerkend is dat, bij hoogheffende orderverzameltrucks, de gebruiker/chauffeur mee omhoog gaat en daardoor ook op grotere hoogte goederen uit de stellingvakken kan halen. Orderverzameltrucks zijn met name geschikt wanneer over grote afstanden en op hoger dan vloerniveau orders verzameld moeten worden

Orderverzameltrucks zijn niet geschikt voor het in de stelling zetten of uit de stelling halen van pallets. Willen wij deze handelingen laten uitvoeren dan zijn daar combi-hoogbouwtrucks voor. Combi-hoogbouwtrucks zijn gebouwd om op hogere niveaus, links en rechts van de truck pallets in de stelling te zetten of uit de stelling te halen. Combi-hoogbouwtrucks worden geleverd als man-down en man-up machines. Het gebruiken van combi-hoogbouwtrucks ten opzichte van reachtrucks heeft als voordeel dat er nog minder manoeuvreerruimte nodig is en in het geval van een man-up trucks nog meer in de hoogte gewerkt kan worden.

De aandrijving van beide machines geschiedt uitsluitend elektrisch. Een zorgvuldige bepaling van de batterijcapaciteit is bij deze trucks belangrijk. Een batterij van te kleine capaciteit zal leeg raken tijdens de werkzaamheden, waardoor de orderverzameling of het stellingwerk wordt verstoord en bovendien schade kan ontstaan aan batterij- en installatie. Voor de bepaling van de benodigde batterijcapaciteit is het van belang een inschatting te maken van de draaiuren en het gemiddeld aantal rij- en hefbewegingen per dag.

De orderverzameltruck kan in principe voor bij elk orderverzamelproces worden ingezet. Maar waar de lopende orderverzamelaar relatief smalle gangpaden nodig heeft, heeft de orderverzameltruck per definitie bredere gangpaden nodig. De lopende orderverzamelaar kan echter slechts een beperkte hoeveelheid goederen tegelijk verzamelen en op beperkte hoogte. Enkele factoren die bij een eventuele aanschaf meespelen zijn:

  • wat zijn de afmetingen van de goederendragers (pallets, bakken, rolcontainers)
  • wat is het gewicht dat maximaal door de truck moet worden gedragen
  • wat is het volume dat in een keer meegenomen moet worden
  • op welke hoogte geschiedt het orderverzamelen
  • voor welk intern transport is de lay-out van het magazijn geschikt
  • is de pickroute geschikt voor verzameling met een truck.

Een andere belangrijke factor is de snelheid. Smallengangentrucks kunnen een snelheid van 8 tot 10 km/u bereiken, beladen maximaal 7 km/u. evofenedex adviseert echter een maximale snelheid van 6 km/u voor alle interntransportmateriaal in verband met de veiligheid in de magazijnen.