skipToContentskipToFooter

Een tractiebatterij is een goedkope en schone vorm van aandrijving voor intern transport. De batterijcapaciteit wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Welke batterijcapaciteit een bepaalde truck nodig heeft, hangt af van de energieverbruikers (de rijmotor, de hefmotor en eventueel de pompmotor voor de stuurbekrachtiging), en van het aantal uren inzet per dag. Om dit te meten heb je speciale apparatuur nodig. 

Capaciteit

Je meet de benodigde batterijcapaciteit op basis van werkzaamheden die representatief zijn voor de in de praktijk uit te voeren taak. Bedenk hierbij dat:

 • rijden met een heftruck minder energie vergt dan heffen
 • het nemen van hellingen relatief veel energie kost

Het laden van een batterij duurt minstens acht uur. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de inzet heeft u dus 1 of meer batterijen nodig.

Levensduur

Aan het eind van zijn leven heeft een batterij nog maar maximaal 75 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit. Een krap bemeten batterij zal na verloop van tijd dus onvoldoende capaciteit hebben. Hij wordt dan dusdanig overbelast dat de levensduur zeer wordt bekort.

Bovendien moet de batterij sneller opgeladen worden en is een ontoereikende batterij slecht voor de elektrische installatie van de heftruck. De truck is hierdoor minder lang achter elkaar inzetbaar en zal meer storingen hebben.

Het laden van tractiebatterijen

De juiste manier van het laden is voor de levensduur van de batterij van groot belang. Uitgaande dat het juiste laadapparaat bij de batterij wordt geleverd, is het moment wanneer de batterij geladen wordt ook mede bepalend voor de levensduur van de batterij. De ladingstoestand van een batterij kan worden vastgelegd door het meten van de dichtheid (soortelijk gewicht) van het elektrolyt (verdund zwavelzuur). Voor deze meting is een zuurweger nodig, die met de batterij meegeleverd wordt.

Bij een volledig geladen batterij ligt het soortelijk gewicht van het elektrolyt tussen de 1,26 en 1,28. Voor een geheel ontladen batterij ligt het soortelijk gewicht tussen de 1,13 en 1,15. Bovengenoemde waarden zijn gebaseerd op een elektrolyttemperatuur van 15º C.

Het aantal malen dat een tractiebatterij geladen en/of verwisseld moet worden is door de vooruitgang van de techniek steeds minder geworden. In tegenstelling tot enkele jaren geleden kan er nu 8 à 10 uur met een volledige batterijlading gewerkt worden, terwijl dit 4 à 5 uur is geweest. Hierdoor behoeven batterijen minder vaak verwisseld en/of geladen te worden. Bij het wisselen en/of laden van de batterij is het zaak dat men zorgt voor de juiste hulpmiddelen, waardoor het wisselen in een kortere tijd en veiliger kan plaatsvinden.

Altijd schoon houden

Men dient er onder andere voor te zorgen dat de batterij te allen tijde goed schoon blijft. Reinig de batterij zo nodig met een droge lap en verwijder vocht, stof en vettigheid van deksel en vuldoppen. Reinig vuldoppen en spoel ze in gedistilleerd water om te voorkomen dat de ventilatieopeningen verstopt raken.

De aansluitverbindingen, de polen, dienen met vaseline behandeld te zijn om aankoeken te voorkomen. De stekers contrastekers mogen onder geen beding met vaseline of iets anders behandeld worden. Ze moeten droog, schoon en vetvrij worden gehouden.

Het bijvullen van de batterij dient te geschieden met gedistilleerd of gedemineraliseerd (kalkvrij) water. De platen moeten altijd onder de vloeistof staan, dit zal na de lading circa 1 cm zijn. Vult men meer bij dan zal bij het laden elektrolyt door de vulopeningen naar buiten komen omdat tijdens het laden warmte ontstaat, waardoor elektrolyt uitzet. Doordat er alleen gedistilleerd water wordt bijgevuld bevat het elektrolyt op den duur steeds minder zwavelzuur, hetgeen tot gevolg heeft dat de capaciteit van de batterij vermindert. Er zijn nieuwe systemen ontwikkeld die de batterij na het laden bijvullen. Zodra het niveau in een cel op peil is, sluit een vlotter de toevoer af.

Volgorde voor het laden van de tractiebatterij

 • zet de machine in het acculaadstation voor de lader
 • vorkbord tot op de grond laten zakken, mast voorover neigen
 • handrem erop trekken, machine neutraal schakelen
 • contactsleutel uit het contactslot nemen, op sleutelbord hangen
 • noodstopknop indrukken
 • contactstekers lostrekken
 • accudeksel omhoog klappen
 • elektrolyt meten en noteren in logboek
 • steker lader aansluiten op steker tractiebatterij
 • zorg ervoor dat de kabels vrij c.q. los liggen
 • schakel de lader in
 • sluit acculaadstation af en schakel afzuigsysteem in.

Het onder de lader vandaan halen gebeurt uiteraard in omgekeerde volgorde, draag altijd veiligheidskleding en oog- en handbescherming.

Lithium-ion-accu

Tegenwoordig kan in plaats van de traditionele tractie batterij ook een lithium-ion-accu gebruikt worden.

De voordelen van een lithium-ion-accu:

 • Tijd om volledig op te laden: 80min
 • Geen aparte laadinfrastructuur, opladen gaat via het electriciteitsnet
 • Onderhoud: Geen
 • Levensduur: 5.000 laadcycli
 • Uitstoot: Geen (in combinatie met groene stroom)
 • Lithium-ion is veilig, efficiënt en betrouwbaar. De technologie heeft heel wat voordelen, zoals:
  • Driemaal langere levensduur dan loodzuurbatterijen
  • 30% efficiënter dan energie uit loodzuur
  • Zeven jaar garantie en batterijcapaciteitsgarantie
  • Tussentijds bijladen is mogelijk

De aanschafprijs van een lithium-ion-accu ligt wel hoger dan de traditionele tractiebatterij. Informatie is verkrijgbaar bij diverse leveranciers.