skipToContentskipToFooter

evofenedex heeft een evaluatieformulier voor een offertevergelijking op alle belangrijke beoordelingspunten. Je stuurt dit formulier naar elke geselecteerde leverancier, zodat je de technische specificaties van hun aanbiedingen goed kunt vergelijken. Ook zie je of de aanbiedingen voldoen de gestelde eisen. Reden voor een evaluatieformulier is dat aantal van deze gegevens niet worden meegenomen in de offertes van de leverancier. 

De aangeboden machine moet natuurlijk zijn afgestemd op jouw eisenprogramma en de offerte moet volledig en goed gedocumenteerd zijn. Heel belangrijk is welke service er bij het intern transport  wordt gegeven. Wat is de response tijd? Wat is de maximale stilstand van het intern transpormiddel? Krijg je automatisch vervangende interne transportmiddelen? Kun je eenvoudig bijhuren? Welke onderdelen zitten binnen de garantie en welke niet. Wat zijn de kosten voor een bezoek van een monteur. Zij de onderdelen nog jaren lang gegarandeerd om na te leveren? Zijn de onderdelen ook verkrijgbaar via de vrije markt of alleen via de dealer?   

Andere belangrijke zaken zijn:

  • Geeft de leverancier instructies aan de technische dienst en de gebruikers?
  • Wat vindt de technische dienst van de bereikbaarheid van de componenten die zij dagelijks moeten onderhouden?
  • Hoe beoordelen de chauffeurs het bedieningsgemak en de zit/stahouding en beenruimte? (Houd er hierbij wel rekening mee dat zij altijd even moeten wennen aan een nieuwetruck

Als je een eerste shifting hebt gemaakt van leveranciers is het raadzaam om de interne transportmiddelen die je voor ogen hebt in de praktijk te gaan testen. De leveranciers stellen vaak apparatuur beschikbaar om te kunnen testen of je kunt tijdelijk huren om daadwerkelijk ervaring op te doen met de interne transportmiddelen. Laat uiteindelijk de dagelijkse gebruikers en onderhoudsmensen de keuze maken.