skipToContentskipToFooter

Een rijdend werktuig kan beschadigd raken of schade toebrengen. Daarom moeten deze werktuigen verzekerd worden. Ook als ze uitsluitend buiten de weg worden gebruikt. 

Werktuigen kunnen worden verzekerd op een autopolis, maar een werkmaterieelpolis sluit beter aan bij de werktuigfunctie. Er is een standaard werkmaterieelpolis: de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006. De verzekering wordt gebruikt voor gekentekende en ongekentekende rijdende werktuigen. Ook is het mogelijk om hierop niet zelfrijdende werktuigen en apparatuur te verzekeren.

Op deze polis kan de schade aan het werktuig standaard of uitgebreid worden verzekerd, de aansprakelijkheid in het verkeer, de aansprakelijkheid voor het werkrisico en de schade aan eigen goederen.

Schade aan het werktuig

Standaardverzekering

De standaardverzekering biedt ongeveer dezelfde dekking als een autoverzekering: de schade aan het werktuig is gedekt als deze ontstaat door in de polis genoemde risico's. De beperkte standaardverzekering verzekert de risico's van brand of diefstal. De uitgebreidere standaardverzekering dekt ook de risico's van aanrijdingen en de gevolgen van een gebrek van het werktuig.

Uitgebreide verzekering

De uitgebreide verzekering verzekert de schade door het eigen gebrek zelf, zoals schade door materiaal- of constructiefouten.

Schade door het werktuig

Verkeersrisico

Deze verzekering is verplicht en dekt de schade die het werktuig bij de deelname aan het verkeer kan veroorzaken. Deze aansprakelijkheid moet verzekerd zijn voor 5 miljoen euro voor letsel aan of overlijden van personen en 1 miljoen voor schade aan goederen.

Bij vervoer van gevaarlijke stoffen moet de dekking voor de schade die daardoor kan ontstaan meeverzekerd zijn voor ten minste 10 miljoen euro.

Werkrisico

De schade die ontstaat door het werken met werkmateriaal kan meeverzekerd worden. Alleen de schade aan goederen is verzekerd. Schade door letsel of overlijden is meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

Eigen goederen

De werkmaterieelpolis vergoedt de schade die aan derden wordt toegebracht. Het is mogelijk dat de machinist met het werktuig schade toebrengt aan de eigenaar van het werktuig. Deze schade kan eventueel meeverzekerd worden.

Een rijdend werktuig kan beschadigd raken of schade toebrengen. Daarom moeten deze werktuigen verzekerd worden. Ook als ze uitsluitend buiten de weg worden gebruikt.

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen eist een verzekering voor 'motorrijtuigen' die deelnemen aan het 'verkeer'. De heftruck heeft een eigen motor en is daarmee een motorrijtuig. De wet ziet 'verkeer' niet alleen als het gebruik op de weg maar ook op terreinen die voor personen toegankelijk zijn. Leveranciers en personeel zijn personen en daarmee geldt de verzekeringsplicht bijna voor ieder terrein.

De wet geeft geen antwoord op de vraag wat een terrein nu eigenlijk precies is. Maar de hoogste Nederlandse rechter rekende al twee maal ook gebouwen tot 'het terrein'.

Werkmaterieelverzekering

Heftrucks en andere zelfrijdende interntransportwerktuigen zijn te verzekeren op een autopolis, maar beter is de werkmaterieelverzekering. Een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid is verplicht. Daarnaast is ook de schade aan de heftruck te verzekeren. De werkmaterieelpolis verzekert zelfs de schade aan het mechanische deel van de heftruck. Bovendien hanteert deze polis een nieuwwaardeclausule. In een enkel geval zelfs voor de eerste zes jaar. Schade door interntransportmaterieel zonder motor is meeverzekerd op de AVB-polis van het bedrijf. 

evofenedex verzekeringen biedt een werkmaterieelverzekering aan wat aansluit op de behoeften van onze leden. Voor een adviserend gesprek kun je contact opnemen met 079 - 3466 985.