skipToContentskipToFooter

Jaarlijks zijn er vele ongevallen in het magazijn, zelfs met dodelijke afloop. Veelal ligt er een samenloop van omstandigheden aan ten grondslag. Een belangrijk onderdeel is onduidelijkheid in de verkeersafspraken binnen het magazijn. Is er belijning? Worden voetgangers gescheiden van transportmiddelen? Hangen er spiegels bij onoverzichtelijke kruisingen? Komen er klanten, contractors en chauffeurs in het magazijn? Als werkgever en werknemer wil je er natuurlijk alles aan doen om gezond en veilig te werken. Een verkeersplan kan hierbij helpen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) beoordeelt de mate waarin een bedrijf maatregelen heeft genomen om de veiligheid van het verkeer in het magazijn of op het bedrijfsterrein te garanderen. De beoordeling van de arbeidsinspectie is gebaseerd op de Arbowetbepaling dat de werkgever altijd verantwoordelijk is om de veiligheid te waarborgen. In de Arbowet art 3 staan de kaders beschreven. De directie moet leidinggevenden aanwijzen die erop toezien dat er goede afspraken zijn en dat de afspraken ook worden gehandhaafd. Daarnaast is ziekteverzuimreductie belangrijk en een juiste dekking van de verzekering mochten er ondanks maatregelen toch nog incidenten plaatsvinden.

Herkenbare situaties

  • Gebeuren er veel arbeidsongevallen en wil je deze voorkomen?
  • Heb je in het magazijn of warehouse veel kruisende verkeersstromen?
  • Wil je voetgangers en intern transport zoveel mogelijk van elkaar scheiden?
  • Komen klanten, contractors en chauffeurs in het magazijn?
  • Wil je de veiligheid en daarmee de efficiëntie in je magazijn verbeteren?
  • Heeft je logistieke operatie behoefte aan belijning en duidelijke (verkeers)regels?

Opstellen verkeersplan

Praktische begeleiding bij het opstellen van het verkeersplan in en rondom het magazijn

Onze werkwijze