skipToContentskipToFooter

Werkgevers dienen een adequate verzekeringsdekking te verzorgen voor werknemers in verband met ‘goed werkgeverschap’. Door recente uitspraken van de Hoge Raad is er een toenemende druk ontstaan op de zorgplicht voor werkgevers.

Voor de werkgever betekent dit dat de zorgplicht verder gaat dan alleen de veilige werkomstandigheden voor de werknemers, zoals deze verzekerd zijn op de meeste Aansprakelijkheidsverzekeringen voor Bedrijven (AVB).

Overige risico's van uw werknemers afgedekt

De evofenedex wchadeverzekering voor werknemers is een aanvulling op de dekking van de werkgeversaansprakelijkheid onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Je wilt dat werknemers goed verzekerd zijn als ze aan het werk zijn. Maar werkgeversaansprakelijkheid gaat vaak verder dan je denkt. Jouw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is in veel gevallen niet toereikend. Met de evofenedex schadeverzekering voor werknemers zijn jouw werknemers niet alleen tijdens het werk verzekerd, maar ook tijdens bedrijfsgerelateerde activiteiten (bedrijfsuitjes en festiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen) en woon/werkverkeer.

Goed werkgeverschap voor al uw werknemers

De verzekering is geldig voor personen met wie de verzekeringnemer een arbeidsovereenkomst heeft. Ook horen DGA’s met een minderheidsbelang, ZZP’ers die als werknemer worden gezien en stagiaires tot de kring van verzekerde personen. Daarnaast is ingeleend personeel, zoals uitzendkrachten en gedetacheerden, meeverzekerd. Ook vrijwilligers die aantoonbaar in de administratie voorkomen, zijn verzekerd.

De voordelen

  • Dekt schade van een werknemer door een ongeval tijdens bedrijfsgerelateerde activiteiten
  • Schade door een ongeval tijdens woon-werkverkeer is verzekerd
  • Schade aan het motorrijtuig van de werknemer is onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd

Goed werkgeverschap voor al uw werknemers

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex