skipToContentskipToFooter

De huidige personeelstekorten komen onder andere door een grote mismatch tussen vraag en aanbod

Wat evofenedex, ondernemersvereniging voor handel en logistiek betreft, is een goed MVO-beleid belangrijk. Op basis van de analyses van de commissie Borstlap voelen wij ons gesterkt in ons streven naar een betere balans op de arbeidsmarkt, tussen werknemer en werkgever.

De huidige wet- en regelgeving rondom onze arbeidsmarkt past niet meer bij de toekomstige behoeften. Als er niets verandert, gaan wij er economisch en sociaal op achteruit; dus drastische ingrepen zijn noodzakelijk. Dit zijn een paar conclusies die voortkomen uit het onderzoek dat de commissie van Hans Borstlap uitvoerde in opdracht van de regering.

Als evofenedex zoeken wij in het rapport naar de nuance op het gebied van ‘de flexmarkt’. Voor bijvoorbeeld veel jongeren en studenten is flexibele arbeid een bewuste keuze. Ook staat de commissie wat ons betreft niet genoeg stil bij de diversiteit in redenen voor ondernemers om te kiezen voor flexibele inhuur. Bovendien vinden wij het beeld rondom ZZP’ers nogal ongenuanceerd; de werkelijkheid is anders.

Meer ruimte voor werkgeverschap

Het stelsel moet worden herbouwd, want het is verouderd. Dat merken onze leden dagelijks. Voor de herbouw reikt de commissie een breed pakket aan maatregels aan in de vorm van vijf zogenoemde bouwstenen. Zo gaat een van die bouwstenen over het afremmen van flexibele inhuur van ZZP’ers, payrolling, detachering en uitzenden en het toewerken naar een overzichtelijker stelsel van contractvormen. Het rapport spreekt ook over het ontlasten van het werkgeverschap door versimpeling van wet- en regelgeving en het vergroten van de flexibiliteit binnen vaste dienstverbanden. Voor ondernemers een belangrijke aanbeveling.

Leven Lang Ontwikkelen

De huidige personeelstekorten komen onder andere door een grote mismatch tussen vraag en aanbod. “Alle werkenden, ook de flexwerkers, moeten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen met bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelingsbudgetten”, aldus de commissie. Er moeten loopbaanwinkels komen waar mensen individuele loopbaanbegeleiding kunnen krijgen en er moet een geïntegreerde aanpak komen tegen het risico van kennisveroudering onder werkenden. Dat is noodzakelijk gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, kunstmatige intelligentie en automatisering en/of robotisering.

Wat evofenedex betreft, is het ontwikkelen van medewerkers ongeacht hun contractvorm een speerpunt. Financiering hiervan vanuit het Persoonlijke opleidingsbudget juichen wij toe. Ook de aandacht voor kwaliteit van werk moet omhoog.

Activeren, aansporen en begeleiden

Het arbeidsmarktbeleid van de overheid moet activerend en inclusief worden. Daarvoor is integrale, effectieve, individuele begeleiding en ondersteuning nodig. Zo kunnen mensen tijdig naar ander passend werk overschakelen en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan het werk gaan. In de kern gaat het erom dat er wordt gewerkt aan meer wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid in het arbeidsmarktstelsel. Wat ons betreft mooie onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex