skipToContentskipToFooter

Zorg dat je een eerlijk uitzendbureau selecteert

Waar let je op bij het selecteren van een uitzendbureau, zodat je er zeker van bent dat dit bureau op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werkt? De Inspectie SZW heeft hiervoor een checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ ontwikkeld. Deze checklist helpt je als onderneming bij het selecteren van een uitzendbureau. Hieronder zetten wij een aantal van de belangrijkste tips uit de checklist op een rij.

  • Controleer of het uitzendbureau staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of in het handelsregister staat dat het bureau arbeidskrachten ter beschikking stelt. Als inlener ben je verplicht dit te controleren en kun je een boete krijgen als deze registratie niet juist is. Kijk ook of op de factuur het juiste KvK- en btw-nummer vermeld staan.
  • Controleer of het uitzendbureau SNA-gecertificeerd is. Dit doe je op deze website. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), beperkt het risico dat je als inlener aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonheffingen en btw.
  • Is het uitzendbureau aangesloten bij een brancheorganisatie, zoals de ABU of de NBBU? Brancheorganisaties in de uitzendsector zetten zich in voor goede arbeidsomstandigheden, stellen kwaliteitseisen aan hun leden en controleren of zij de cao naleven.
  • Betaalt het uitzendbureau het juiste loon aan de uitzendkracht? Dit moet minimaal het minimumloon zijn. Uitzendkrachten hebben op grond van de wet recht op hetzelfde loon als werknemers in vaste dienst, die hetzelfde werk doen. Als het uitzendbureau te weinig loon betaalt, kan de uitzendkracht de inlener aansprakelijk stellen voor het te weinig betaalde loon (inlenersaansprakelijkheid). Het is daarom van belang de juiste informatie over loon te verstrekken aan het uitzendbureau en te controleren of het tarief op de juiste wijze wordt berekend.
  • Check of het uitzendbureau een G-rekening heeft en betaal hierop een deel van het factuurbedrag. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening, waarvan het saldo alleen gebruikt kan worden om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. Een betaling op een G-rekening kan je onder voorwaarden vrijwaren van gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor de loonheffingen en btw die het uitzendbureau verschuldigd is.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex