skipToContentskipToFooter

Exportcontrole en sancties; het is helaas meer en meer aan de orde van de dag. Beperkende maatregelen die landen, landenorganisaties of werelddelen tegen elkaar nemen, vaak onder het mom van veiligheid, mensenrechten of protectionisme, hebben direct invloed op de bewegingsvrijheid in het handelsverkeer. Voldoe je niet aan deze wetten en regels, dan kan dat leiden tot zeer grote problemen en zelfs permanente schade. Recente voorbeelden zijn de sancties die werden opgelegd aan Noord-Korea en Iran, en de handelsconflicten met Rusland. Laat daarom door onze internationale experts checken of je organisatie compliant is aan alle momenteel geldende beperkingen, zodat je zorgeloos kan blijven ondernemen.

Thema’s die vaak aan de orde komen zijn:

 • Toelichting Export control & sancties
 • EU en VS specifieke regelgeving en kenmerken
 • Consequenties van overtreding
 • Classificatie van goederen en diensten: hoe uitsluitsel te krijgen of er sprake is van dual use goederen/vergunningplicht
 • Hoe te bepalen welke sanctiewetgeving van toepassing is
 • Inventariseren bestemming en gebruik
 • Het screenen van leveranciers, klanten, opdrachtgevers, eindgebruikers
 • Het verkrijgen van een end-user statement
 • Hoe om te gaan met sondage- of vergunningaanvragen
 • Hoe een Intern Controle Programma (ICP) op te stellen

Vaak zijn er vervolgvragen over:

 • Advies en ondersteuning bij het classificeren van goederen
 • Onderzoek wie zijn de distributeurs en handelsagenten?
 • Hoe gaan zij om met sanctie wet- en regelgeving?
 • Welke regio’s en welk eindgebruik is van toepassing?
 • Welk deel is reeds vastgelegd in contracten (voor zover aanwezig)?
 • Checklists, screenproces
 • Duidelijk te gebruiken opzet van End-user Certificate
 • Mogelijke integratie van ICP met software
 • Commitment letter van het management
 • Wijze van archivering conform het verzoek van CDIU
 • Bribery / anti-corruptie en hoe hier mee om te gaan

Plan van aanpak

We beginnen met een (telefonische) intake door een van onze adviseurs om de situatie goed in kaart te brengen. Daarna volgt een diepgaander en gerichte inventarisatie via een aantal adviesgesprekken. Dit neemt in totaal twee dagdelen in beslag. Na deze inventarisatie ontvang je een rapport met bevindingen en gerichte adviezen en aanbevelingen tot het nemen van maatregelen.

Vraag een adviesgesprek aan

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav