skipToContentskipToFooter

‘Next level in logistics’

Veel grote veranderingen in de wereld zullen impact hebben op de logistiek, denk aan de CO2-reductie en disruptors zoals Uber. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat continue de logistiek op zoek moet gaan naar het zo slim en efficiënt mogelijk inzetten van de middelen om goederenstromen binnen de gestelde kaders uit te voeren.

De afgelopen 10 jaar is door de logistiek gewerkt aan een zo goed mogelijke afstemming met de toeleverancier en ontvanger, de zogeheten verticale samenwerking. Hier zijn al vele verbetertrajecten in gerealiseerd de afgelopen jaren. Horizontale samenwerking tussen verladers wordt daarom gezien als een volgende stap in logistieke efficiëntie. De gemiddelde beladingsgraad in transport ligt bijvoorbeeld op 57% en 24% van de voertuigen rijdt zelfs leeg.

In de praktijk gebeurt deze samenwerking vaak al impliciet door de logistiek uit te besteden aan een logistiek dienstverlener (3PL). Een 3PL kan echter de logistiek van de verlader alleen combineren met de andere verladers die hij bedient, dit beperkt daardoor de mogelijkheden. Daarnaast kan een verlader de hele keten overzien en is daarmee in staat om afspraken met de klant of toeleverancier te wijzigen. Een 3PL heeft dit overzicht en deze mogelijkheden niet. Kortom, er liggen grote kansen en mogelijkheden als verladers meer onderling gaan samenwerken. Hierbij kan men denken aan het bundelen van transportstromen, of het combineren van magazijnen, maar ook het samenwerken op personeelsgebied.

Het klinkt allemaal mooi, maar feit is dat een doorbraak nog niet is gerealiseerd. Voor deze doorbraak is een mindshift bij verladers nodig. Samen met Universiteit Tilburg heeft evofenedex daarom het project Compose opgezet. Heb je behoefte aan meer diepgang over dit onderwerp?

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex