skipToContentskipToFooter

Met samenwerken kan 1 + 1 = 3 worden

Bij samenwerking tussen twee of meerdere partijen moet men in ieder geval rekening houden met drie principes: samenwerken is water bij de wijn doen, met samenwerken kan 1 + 1 = 3 worden en de mens is een relationeel wezen.

Principe 1: samenwerken is water bij de wijn doen

Bij samenwerken botsen twee belangen: het belang dat je hebt om iets zelfstandig voor elkaar te krijgen en het feit dat je daartoe een ander nodig hebt. In psychologie geldt de aanname dat iemand alleen maar wil samenwerken wanneer het onmogelijk is om zijn doel in zijn eentje te behalen. Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat je vanaf het moment dat je met iemand samenwerkt, altijd water bij de wijn moet doen. De ander wil namelijk ook wat voor de hulp die hij biedt om jou te helpen je doelen te behalen.

Principe 2: met samenwerken kan 1 + 1 = 3 worden

Een ander principe is dat je met samenwerken de pot dermate kunt vergroten, dat jouw individuele 100% samen 220% wordt en je er dus 110% aan overhoudt. Het is belangrijk om te beseffen dat met samenwerken meer kan worden bereikt dan de oorspronkelijke individuele doelstelling. Het kan beide partijen een stap verder brengen. 

Principe 3: de mens is een relationeel wezen

Tot slot is het van belang om te beseffen dat de mens een relationeel wezen is. Op het moment dat je gaat samenwerken word je een sociale eenheid, een groepje. Omdat mensen ook sociale wezens zijn, is de behoefte om ergens bij te horen een fundamentele behoefte, net als eten, de behoefte om je voort te planten en voor je nageslacht te zorgen. Dit is van belang om te begrijpen waarom mensen willen samenwerken. De meeste conflicten gaan om de behoefte ergens bij te willen horen, om het idee dat medewerkers niet het respect krijgen van hun leidinggevende of van de mensen met wie zij moeten samenwerken.

Overweeg je om als verlader met een andere verlader te willen samenwerken? Bekijk dan ons project Compose. Heb je behoefte aan meer diepgang over de psychologische aspecten en principes van samenwerken? Download dan hieronder het volledige artikel van professor Ilja van Beest van Universiteit Tilburg.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex