skipToContentskipToFooter

Het belang van het digitaliseren van supply chains

De dagelijkse disrupties maken pijnlijk duidelijk hoe snel de wereld van handel en logistiek verandert en hoe kwetsbaar onze internationale leveringsketens zijn. Samenwerking met ketenpartners is van groot belang om goederenstromen efficiënt, duurzaam en naar tevredenheid van de klant te laten verlopen. Digitalisering biedt kansen om de logistieke uitdagingen vroegtijdig in kaart te brengen en in te spelen op de veranderende wereld.

Bedrijven, ICT-leveranciers en consultancybureaus staren zich blind op vernieuwende technologieën zoals blockchain, het Internet of Things en kunstmatige intelligentie. Terwijl uit onderzoek van evofenedex blijkt dat de praktijk weerbarstig is, en dat het overgrote deel van de bedrijven er nog niet klaar voor is om alle kansen te benutten omdat de digitale basis ontbreekt. Het praktisch organiseren van digitalisering krijgt onvoldoende aandacht, met alle gevolgen van dien: ICT-projecten mislukken, worden kostbaar en onbeheersbaar of het verkeerde softwaresysteem wordt aangeschaft. Het is dan ook verstandig voor een integrale aanpak te kiezen om te kunnen komen tot een gezamenlijke verandering van techniek, proces én mens.

Laat je goed voorlichten

Digitalisering begint met het inpassen van dit middel in de bedrijfsstrategie. De ervaring leert dat bedrijven met een digitaliseringsstrategie concurrentievoordeel weten te behalen ten opzichte van bedrijven waar digitalisering geen extra aandacht krijgt. De belangrijkste vragen daarbij zijn hoe digitalisering kan bijdragen aan het behalen van toekomstdoelen en het toevoegen van waarde voor de klant.

Wanneer duidelijk is wat je wilt bereiken op het gebied van digitalisering, is de volgende stap het kritisch bekijken van de interne bedrijfsprocessen en de bestaande ICT-situatie. Deze twee componenten sluiten het beste op elkaar aan als de fysieke processen leidend zijn voor de manier waarop deze digitaal ondersteund worden. Bedrijfsprocessen die meerwaarde voor de klant opleveren en nu inefficiënt verlopen, kennen de grootste impact wanneer deze digitaal worden geoptimaliseerd. Onderzoek vervolgens zorgvuldig de hardware en software die je hiervoor aanschaft. Naast het voldoen aan de functionele eisen, is een prettige samenwerking met de leverancier van de ICT-oplossing minstens zo belangrijk voor een succesvolle implementatie. Neem de tijd voor het selectieproces en laat je goed voorlichten. Via de leverancier kun je vaak in contact komen met bedrijven die al gebruikmaken van de hardware en software die jou aanspreekt. Een andere mogelijkheid is je aan te sluiten bij een evofenedex community om te sparren met vakgenoten, zoals het Supply Chaingers Netwerk.

Wees zelf een ambassadeur

Medewerkers zijn de sleutel tot succesvol digitaliseren. Zij kennen de bedrijfsprocessen en zullen het werk voortaan digitaal gaan inrichten en uitvoeren. Het is niet mogelijk ‘even tussen de bedrijven door’ te digitaliseren; ingesleten gewoontes veranderen is immers niet eenvoudig. De veranderingen hebben impact op de gehele bedrijfsvoering en kunnen daarom niet door één persoon of alleen de ICT-afdeling gerealiseerd worden. Stem verwachtingen daarom gezamenlijk af en faciliteer de verandering in tijd, geld en steun. Het nemen van kleine stappen is hierbij belangrijk, zodat snelle successen tot meer enthousiasme voor digitalisering leiden. Juist door de cruciale bedrijfsprocessen te digitaliseren, kunnen medewerkers zich gaan focussen op de uitzonderingen en het werk waar menselijk contact het verschil kan maken. Wees zelf een ambassadeur voor de digitale verandering en neem je collega’s hierin mee. Wanneer het belang en de noodzaak van de digitale verandering wordt uitgedragen, stelt dit mensen in staat met betrokkenheid tot betere innovatieve oplossingen te komen.

Wendbaarder en weerbaarder

Snel inspelen op de veranderende wereld is makkelijker wanneer je informatie ook snel kunt delen. Je wordt een nóg betere partner in de logistieke keten, als de digitale basis intern op orde is. Dit betekent dat de organisatie en data-infrastructuur zo ingericht moeten worden, dat je eenvoudig datakoppelingen kunt leggen met externe partijen. Digitaal informatie delen kan sneller en met minder fouten ten opzichte van een handmatige of analoge manier. Gezamenlijk de logistieke keten optimaliseren kan alleen door data met elkaar te delen. Intern geeft data je inzicht in de bedrijfsprocessen en kun je op basis van informatie uit het verleden gaan voorspellen. Binnen een logistieke keten beschikt elke partij over dezelfde informatie en dat biedt transparantie over de afspraken. Deze openheid van zaken kan zo discussie en misverstanden voorkomen.

Kortom, met data en digitale processen kun je je onderscheiden van concurrenten, wendbaarder en weerbaarder worden en een uniek verkoopargument in handen hebben als ketenpartner. Zet eerst stappen om de digitale basis van je bedrijf op orde te krijgen en digitalisering in de praktijk te brengen. Want digitaliseren is een middel om bedrijfsprocessen te verbeteren en niet een doel op zich.

Dit artikel is ook gepubliceerd in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen van evofenedex, en is geschreven door Anneloes van Klaveren, projectmanager Supply Chain Management en Digitalisering bij evofenedex.

Meer weten over SCM en digitalisering?

Maak gebruik van onze gratis Digiscan om inzicht te krijgen in de stap pen naar digitalisering voor jouw bedrijf. Of sluit je aan bij het platform Compose, hét netwerk om samenwerkingen te vinden voor het optimaliseren van je supply chain. 

 

Vragen over SCM en digitalisering?

Anneloes en haar collega's helpen je graag verder

Anneloes