skipToContentskipToFooter

Voorkom deze valkuilen

De wereld van handel en logistiek verandert en als ondernemer zie je kansen om steeds sneller, slimmer en betrouwbaarder te werken. Maar wist je dat meer dan de helft van de veranderprojecten binnen organisaties mislukt? Dit kan veel redenen hebben. In dit artikel zetten we 5 veelvoorkomende valkuilen van verandermanagement op een rij.

Duurzaam ondernemen is inopmars, kwalitatief personeel is schaars en nieuwe technologische ontwikkelingen worden steeds toegankelijker. Dit biedt kansen voor jou als ondernemer. Maar veranderen is niet makkelijk en de druk van het dagelijks werk is hoog. Herken je deze valkuilen?

1.     Geen duidelijke visie of strategie

Een gebrek aan een duidelijke visie is een van de belangrijkste redenen waarom veranderprojecten kunnen mislukken. Als er geen helder gedefinieerde doelen en richting zijn, kan het hele team in verwarring raken en uiteindelijk het projectdoel uit het oog verliezen.

Een mooie oefening: Lukt het jou om je bedrijfsstrategie binnen 30 seconden uit te leggen aan vrienden, familie of iemand uit je netwerk? En begrijpen zij het dan ook? Je zult zien, dit blijkt een enorme uitdaging. Zonder heldere – en breed gedeelde – visie zal het nog lastiger zijn om de gestelde veranderdoelen te realiseren.

2.     Onvoldoende kennis van leidinggeven aan verandering

Het ontbreken van veranderkennis en competenties is een andere belangrijke factor die kan bijdragen aan het mislukken van veranderprojecten. Als leider van een veranderproject moet je in staat zijn om het juiste projectteam samen te stellen en alle neuzen dezelfde richting op te krijgen, en nog belangrijker, te houden.

Bedenk je eens: Weet jij welke kennis en competenties je nodig hebt bij jouw veranderproject? En zo ja, weet jij welke collega’s over deze kennis en competenties beschikken? Een goed projectteam bestaat uit een mix van verschillende rollen. Denk bijvoorbeeld aan denkers, doeners, beslissers en motivators.

3.     Gebrek aan communicatie

Communicatie is essentieel voor het succes van veranderprojecten. Een gebrek aan effectieve communicatie kan leiden tot misverstanden, weerstand en frustratie van projectleden, wat het succes van een verandertraject niet ten goede komt.

Tip: Start je veranderproject met een uitgebreide kick-off waarin je de projectleden meeneemt in de verandervisie, de te behalen resultaten, meetmomenten van de voortgang en de korte termijnsuccessen. Zo zorg je voor een breed draagvlak voor jouw visie, plannen en bijbehorende uitvoering.

4.     Weinig keuzes, veel prioriteiten

Een gebrek aan afstemming, het niet maken van keuzes en het hanteren van te veel prioriteiten kan het succes van veranderprojecten ernstig belemmeren. Als er geen duidelijke focus is en het projectteam probeert om meerdere veranderingen tegelijkertijd door te voeren, dan kan dit leiden tot verwarring, vertragingen en een gebrek aan effectieve implementatie

Tip: maak een ‘matrix van impact’. In deze matrix prioriteer je de doelstellingen door ze een score te geven voor het belang versus de impact die een doel realiseert. De scores die eruit rollen helpen je bij het stellen van prioriteiten en het bepalen van de focus.

5.     Weinig betrokkenheid van (direct) belanghebbenden

Tot slot is een gebrek aan betrokkenheid een belangrijke reden waarom veranderprojecten mislukken. Het gaat hier niet alleen om betrokkenheid van het projectteam, maar ook van andere collega’s in de organisatie. Als degenen die direct beïnvloed worden door de verandering niet betrokken worden bij het proces en geen gelegenheid krijgen om hun inbreng te geven, kan dit leiden tot weerstand en onvoldoende acceptatie van de verandering.

Tip: bedenk goed wie er allemaal (indirect) betrokken zijn bij het project. Daarbij is het ook belangrijk om te beseffen welk belang zij hebben bij, en welke invloed zij hebben op het project. Zo kun je iemand met een klein belang, maar met veel invloed in de organisatie, het best tevreden houden. Terwijl je iemand met een groot belang, maar met minder invloed in de organisatie, moet blijven informeren over de voortgang.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex