skipToContentskipToFooter

Jan Rotmans en Joris Teer delen visie op supplychain van de toekomst

12-10-2023 Voor de logistiek is het belangrijker dan ooit om het vizier op de supplychains van de toekomst te richten. Ruim 100 supplychainprofessionals woonden onlangs de Supply Chaingers XL Bijeenkomst van evofenedex bij over dat onderwerp. Experts als professor Jan Rotmans en Joris Teer informeerden de deelnemers over allerlei ontwikkelingen rond de supplychain van de toekomst. Een terugblik.

De dag startte met een boeiende keynote van professor en hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans. Hij inspireerde de deelnemers met zijn visie op de noodzaak van een transitie binnen de supplychains. 

Huidige supplychainmodellen in museum 

Zo denkt Rotmans dat de huidige supplychainmodellen over 10 jaar in het museum thuishoren. Met krachtige voorbeelden illustreerde hij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zoals de stormachtige opkomst van elektrische auto's en zonne-energie tegenover de verwachte schaarste aan grondstoffen die nodig zijn voor die duurzame transitie. Hij schetste een complex en uitdagend beeld van de wereld waarin bedrijven moeten opereren. Volgens Rotmans is er alleen bestaansrecht voor veerkrachtige bedrijven die daadwerkelijk waarde in de keten weten toe te voegen.

Verder raadt hij ondernemers aan draagvlak te zoeken bij een “smal maar diep deel” van hun organisatie, aangezien maar 25 procent van de collega's nodig is om een transitie te realiseren. In de komende editie van logisticx verschijnt er een uitgebreid artikel over de visie van Rotmans. Logisticx is het logistieke vakblad van evofenedex. 

Duurzaamheid als grote uitdaging

Na de keynote van Rotmans waren er break-outsessies over 4 verschillende onderwerpen zoals CO2-verplichtingen en de toekomst van de arbeidsmarkt. Daarnaast waren er sprekers die meer vertelden over het gebruik van wiskundige modellen in de logistiek en managementmethoden vanuit de luchtmacht. In meerdere sessies werd duurzaamheid genoemd als een van de grootste uitdagingen in de toekomst van de supplychains.

jan_rotmans_xl.jpg

"Heel veel bedrijven maken de fout dat ze iedereen willen meekrijgen in een transitie, terwijl het omslagpunt voor het veranderen van een systeem bij ongeveer 25 procent ligt"

Crisisscenario’s voor komende 5 jaar

Joris Teer, strategisch analist bij The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), sloot de dag af met een presentatie over 'breaking points' tussen landen en de impact ervan op de supplychains. Met breaking points doelt hij op de momenten waarop landen weigeren om essentiële en noodzakelijke goederen of grondstoffen aan elkaar te leveren. Voorbeelden van breaking points zijn de huidige sancties tussen Rusland en de VS en de EU, en het conflict tussen de VS en China over computerchips en zeldzame aardmaterialen.

Het HCSS heeft verschillende crisisscenario’s in kaart gebracht: blokkades, exportbeperkingen, maar ook een escalatie naar een oorlog in de Oost-Chinese en/of Zuid-Chinese zee tussen China en Taiwan en de VS. Deskundigen denken dat er een grote kans is dat deze scenario’s zich de komende 5 jaar ontvouwen. De kans daarop neemt alleen maar toe, als je kijkt naar de komende 10 jaar. 

Pleidooi voor herindustrialisatie

Dit alles heeft gevolgen voor het realiseren van de duurzame transitie. Teer pleit voor een strategische versterking van de EU, waaronder herindustrialisatie. Maar dit heeft uiteraard gevolgen voor de CO2-uitstoot en duurzaamheidsdoelen. Zijn wij als Europese bevolking bereid deze ‘pijn’ te accepteren?

Teer wijst er ook op dat de productie momenteel verschuift van China naar India, vanwege een jongere beroepsbevolking en lagere lonen. Alles bij elkaar dient zijn presentatie als een waarschuwing voor bedrijven om hun supplychains voor te bereiden op verschillende worstcasescenario’s. De huidige onrust in het Midden-Oosten speelde op het moment van de bijeenkomst nog niet. Mogelijk zorgt dat conflict voor nieuwe uitdagingen voor de supplychains, zoals stijgende olieprijzen.

metaalkathedraal_scm_klein.jpg

Voor deelnemers aan het Supply Chaingers Netwerk staat het delen van ervaring en onderling sparren centraal.

Supply Chaingers Netwerk

De Supply Chaingers XL Bijeenkomst is een jaarlijks evenement van het Netwerk Supply Chaingers van evofenedex. In deze community delen supplychainprofessionals best practices en sparren zij onderling over belangrijke vraagstukken. Inmiddels zijn ruim 120 professionals uit zeer diverse branches bij de community aangesloten. Lees meer over het Netwerk Supply Chaingers op onze website.


Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex