skipToContentskipToFooter

Hoewel de huidige maatschappij volop bezig is met de nieuwste technologische ontwikkelingen en veel huishoudens inmiddels al vol staan met slimme apparaten, is de realiteit echter dat er in het persoonlijke leven meer aandacht wordt besteed aan deze ‘snufjes’ dan in het bedrijfsleven. Logistiek Digitaal merkt namelijk op dat slechts tien procent van de mkb-bedrijven in de logistieke keten ‘digital ready’ is.

Digitalisering maakt het mogelijk om goederenstromen beter inzichtelijk te maken en op zoek te gaan naar optimalisatie. Optimalisatie kan bereikt worden binnen de eigen onderneming, maar er kan ook samen met ketenpartners, aan de hand van data, gekeken worden naar optimalisatie van bijvoorbeeld ontvangst of leveringsmomenten.

Personele uitdagingen zijn in een eerder deel van dit artikel al aan bod gekomen, maar worden nog een keer aangestipt, gezien digitalisering hier een positief effect op kan hebben. Manueel werk kan namelijk verminderd worden door het digitaal klaarmaken van een onderneming. Mede door digitalisatie kunnen werknemers efficiënter te werk gaan. Dit omdat dat zij geen tijd meer verliezen aan bijvoorbeeld tijdrovende administratieve taken. Dit is een tijd waarin personeel schaars is. Al met al is digitalisering dus een middel om efficiënter te ondernemen met een positieve bijkomstigheid ten aanzien van personeel(tekort).

Bovenstaande klinkt wellicht als muziek in de oren, maar aan digitalisering zit ook een keerzijde, namelijk die van de cyberbeveiliging van systemen. Steeds frequenter komen er berichten naar buiten waar geschreven wordt over bedrijven die doelwit zijn geworden van ‘DDoS’-aanvallen of van ‘ransomware’. Daarom is het van belang dat tijdens een digitalisatietraject ook wordt gekeken naar de beveiliging van deze ‘nieuwe’ processen/systemen. Op dit moment is de kans op een hack (67 procent) namelijk groter dan op een brand (28 procent), aldus MKB-Nederland en Nationale Nederlanden.

Supply Chaingers netwerk

Supplychainprofessionals die meer willen weten over de Supplychain van de Toekomst melden zich aan voor ons netwerk, exclusief voor leden van evofenedex.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex