skipToContentskipToFooter

Duurzaamheid en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zijn twee begrippen die al jaren rondzingen in de maatschappij. En steeds vaker worden deze begrippen versterkt door wet- en regelgeving. Een recent voorbeeld hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) regelgeving. Middels deze regelgeving worden organisaties verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Dit geldt niet alleen voor multinationals, maar ook voor beursgenoteerde mkb-bedrijven en voor kleine bedrijven die een ketenpartner zijn van één van de eerdergenoemde partijen.

Dergelijke regelgeving kan een katalysator zijn voor het heroverwegen van strategische keuzes. De uitkomst, naar aanleiding van de CSRD, zou kunnen zijn dat er voor duurzamere alternatieven gekozen moet worden. Maar in de huidige context gaan dergelijke duurzamere alternatieven vaak nog gepaard met hogere kosten. Gezien organisaties het lastig vinden om deze extra kosten door te berekenen aan de consument, zonder hierdoor hun concurrentiepositie te verliezen, kunnen deze hogere kosten een heus obstakel zijn voor dergelijke duurzame investeringen. Echter zal ook de eerste stap in dit proces te maken hebben met het in kaart brengen van bedrijfs- en ketenprocessen, iets wat middels digitalisering sneller en makkelijker inzichtelijk gemaakt kan worden.

Supply Chaingers netwerk

Supplychainprofessionals die meer willen weten over de Supplychain van de Toekomst melden zich aan voor ons netwerk, exclusief voor leden van evofenedex.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex